Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Prebacivanje između znanstvenog i standardnog kalkulatora

background image

Prebacivanje između znanstvenog i standardnog kalkulatora

Dok se koristite aplikacijom Kalkulator, povlačenjem prsta možete lako promijeniti način rada kalkulatora.

1. U aplikaciji Kalkulator dodirnite Kalkulator.
2. Kako biste se prebacivali između znanstvenog i standardnog načina rada kalkulatora, povucite

prstom ulijevo ili udesno na tipkovnici kalkulatora.