Porsche Design P 9982 from BlackBerry - BlackBerry Maps ikone

background image

BlackBerry Maps ikone

Ikona

Opis

Pokažite vašu trenutačnu lokaciju na karti.

Pogledajte opcije lokacije Nedavno, Favoriti i Kontakti.

Pronađite upute za rutu.

Prikažite mjesta koja tražite ili koja ste dodali na kartu. Ljubičaste ikone
koriste se za identifikaciju lokacija koje ste tražili. Plave ikone ilustriraju
mjesta koja ste dodali na kartu.

Aplikacije i značajke

Korisnički priručnik

241

background image

Ikona

Opis

Obrišite mjesta koja ste označili pribadačom i dodali na kartu.

Idite na zaslon karte.