Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Preračunavanje smjera puta

background image

Preračunavanje smjera puta

Dok gledate ili slušate upute korak-po-korak, možete ručno preračunati smjer puta ako krivo skrenete ili
želite pronaći alternativni pravac.

1. Ako se nalazite u prikazu ulica, za prikaz navigacijske trake dodirnite zaslon.
2. Dodirnite > .