Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Pregled adrese kontakta na karti

background image

Pregled adrese kontakta na karti

Ako ste unosu pridružili adresu u aplikaciji Kontakti, tada možete pogledati lokaciju kontakta na karti i
vidjeti smjer puta.

1. U aplikaciji Karte dodirnite > .
2. Dodirnite Kontakti.
3. Dodirnite i držite ime kontakta.
4. Dodirnite .