Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Rješavanje problema: Kompas

background image

Rješavanje problema: Kompas

Očitanja s kompasa nisu ispravna

Pokušajte sljedeće:

• Ako kompas ne pokazuje prema sjeveru, odmaknite svoj uređaj BlackBerry od metalnih predmeta i

magneta te elektroničkih uređaja.

• Ako ste uključili Lokacijske usluge i koristite se navigacijom koja se temelji na stvarnom sjeveru, GPS

prijemnik morao bi biti u mogućnosti povezati se sa GPS satelitima. Pokušajte izaći na otvoreni
prostor ili se približite prozoru kako biste uspostavili GPS vezu.