Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Uključivanje ili isključivanje lokacijskih usluga

background image

Uključivanje ili isključivanje lokacijskih usluga

Neke aplikacije zahtijevaju podatke GPS lokacije kako bi radile prema očekivanjima.

1. Na početnom zaslonu povucite prstom prema dolje s vrha ekrana.
2. Dodirnite Postavke > Lokacijske usluge.
3. Uključite ili isključite prekidač Lokacijske usluge.

Aplikacije i značajke

Korisnički priručnik

246