Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Usmjeravanje kompasa prema sjeveru ili magnetskom sjeveru

background image

Usmjeravanje kompasa prema sjeveru ili magnetskom sjeveru

Pri navigaciji s kompasom možete se odlučiti za stvarni ili magnetski sjever. Na magnetski sjever, na koji
upućuje standardni kompas, moguće je utjecati raznim načinima i on nije konstantan. Stvarni ili
zemljopisni sjever je konstanta koju možete vidjeti na kartama. Ako se želite koristiti navigacijom koja se
temelji na stvarnom sjeveru (na primjer, ako se koristite kompasom za praćenje karte), morate uključiti
GPS.

U aplikaciji Kompas učinite jedno od sljedećeg:

• Kako biste se koristili navigacijom koja se temelji na stvarnom sjeveru, uključite prekidač na dnu

zaslona.

• Kako biste se koristili navigacijom koja se temelji na magnetskom sjeveru, isključite prekidač na dnu

zaslona.

Aplikacije i značajke

Korisnički priručnik

247