Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Kopirajte kontakte na SIM karticu i s nje

background image

Kopirajte kontakte na SIM karticu i s nje

Vaša SIM kartica može spremiti imena kontakata i telefonske brojeve. Kopiranje kontakata sa SIM
kartice i na nju omogućuje vam jednostavno prebacivanje kontakata s jednog uređaja na drugi. Kada
umetnete SIM karticu u svoj uređaj BlackBerry , na popisu kontakata možete vidjeti kontakte koji su
pohranjeni na SIM karticu. Možete kopirati kontakte iz SIM kartice u memoriju kako bi bili dostupni i
kada uklonite SIM karticu iz uređaja.

Također možete rabiti BlackBerry Link za izradu sigurnosne kopije kontakata i spremanje na računalo.

Napomena: Ako ste dodali poslovni račun na svoj uređaj i vaš je administrator uključio BlackBerry
Balance, ne možete kopirati poslovne kontakte na svoju SIM karticu.

1. U aplikaciji Kontakti povucite prstom prema dolje s vrha ekrana.
2. Dodirnite .

• Za kopiranje svih kontakata iz SIM kartice u memoriju uređaja, dodirnite

Uvoz kontakata sa SIM

kartice.

• Za kopiranje svih kontakata iz memorije uređaja na SIM karticu, dodirnite

Kopiranje kontakata iz

uređaja na SIM karticu.

• Za pregled kontakata na SIM kartici i odabir onih koje želite kopirati na svoj uređaj dodirnite

Upravljanje kontaktima na SIM kartici.