Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Rješavanje problema: Kontakti

background image

Rješavanje problema: Kontakti

Moji kontakti nisu se automatski spojili

Vaš uređaj BlackBerry automatski spaja kontakte kada je jasno da su ti kontakti ista osoba (na primjer,
dijele isto ime i prezime, broj mobilnog telefona, BlackBerry IDitd.). Ako se na popisu kontakata i dalje
prikazuju dvostruki unosi, te kontakte možete spojiti u jedan unos.

1. U aplikaciji Kontakti dodirnite i držite kontakta.
2. Dodirnite .
3. Dodirnite kontakte koje želite spojiti.
4. Dodirnite .

Slike mojih kontakata ponekad se promijene

Ako ste dodali račun društvene mreže na svoj uređaj BlackBerry i koristite sliku profila za sliku kontakta,
tada će se slika promijeniti svaki put kada kontakt promijeni svoju sliku profila.

Imam duplicirane unose kontakata

Ako ste uvezli unose kontakata koristeći BlackBerry Link, možda ćete imate duplicirane unose na svojem
uređaju nakon sinkronizacije uređaja s računalom.

Duplicirane kontakte možete ukloniti spajanjem kontakata na svojem uređaju ili brisanjem lokalnih
podataka u uređaju.

Za uklanjanje dupliciranih unosa kontakata brisanjem lokalnih podataka u uređaju učinite sljedeće:

1. Na početnom zaslonu povucite prstom prema dolje s vrha ekrana.
2. Dodirnite Postavke > Računi.
3. Dodirnite .
4. Dodirnite Obriši lokalne kontakte.

OPREZ: Brisanje lokalnih podataka trajno će izbrisati sve unose kontakata koje ste samo lokalno
spremili na svoj uređaj.