Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Uvoz informacija kartice kontakta na vaš popis kontakata

background image

Uvoz informacija kartice kontakta na vaš popis kontakata

Ako netko dijeli karticu kontakta s vama (poznata i kao vCard ili .vcf datoteka), možete dodati te
informacije kontakta na popis kontakata na vašem BlackBerry uređaju.

1. Dodirnite karticu kontakta.
2. Učinite nešto od sljedećeg:

• Ako kartica kontakta sadrži samo jednog kontakta, dodirnite .
• Ako kartica kontakta sadrži više kontakata, dodirnite

Uvezi.