Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Više o aplikaciji Kontakti

background image

Više o aplikaciji Kontakti

Ako ste dodali račun e-pošte ili račun društvene mreže na svoj uređaj, kontakti s tih računa mogu se
prikazati u vašoj listi kontakata. Vrlo je jednostavno pronaći osobe s kojima se želite povezati, jer vaš
uređaj automatski spaja kontakte koji dijele ime i prezime, adrese e-pošte ili brojeve mobilnih telefona.