Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Skeniranje QR Code, crtičnog koda ili NFC oznake

background image

Skeniranje QR Code, crtičnog koda ili NFC oznake

Ovisno o vašem davatelju usluga bežične mreže, administratorskim postavkama i modelu uređaja
BlackBerry, značajka NFC možda neće biti dostupna.

Kada skenirate QR Code ili crtični kod koristeći se aplikacijom Pametne oznake, vaš će uređaj spremiti
informaciju kao pametnu oznaku.

Kada skenirate NFC oznaku, vaš će uređaj prikazati informacije u odgovarajućoj aplikaciji. Na pametnu
oznaku možete spremiti podatke otvaranjem aplikacije Pametne oznake prije skeniranje NFC oznake.

Učinite jedno od sljedećeg:

• Za skeniranje QR Code ili crtičnog koda otvorite aplikaciju Pametne oznake . Dodirnite . Dodirnite

ili

. Uređaj držite tako da se sva četiri kuta QR Code prikažu na zaslonu.

• Za skeniranje NFC oznake prislonite pozadinu uređaja na NFC oznaku.