Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Uključite glasovnu podršku u načinu rada čitanja

background image

Uključite glasovnu podršku u načinu rada čitanja

S glasovnom podrškom možete čuti sav ili dio članka koji se čita naglas dok ste u načinu rada čitanja.

1. Dodirnite .
2. Učinite nešto od sljedećeg:

• Kako biste pauzirali glasovnu podršku, dodirnite .
• Kako biste nastavili glasovnu podršku, dodirnite .
• Kako biste čuli određeni odjeljak dokumenta, odaberite blok teksta. Dodirnite .