Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Postavljanje budilice

background image

Postavljanje budilice

Postavljanje alarma

1. Dodirnite > .
2. Na dnu zaslona uključite prekidač Alarm .

Aplikacije i značajke

Korisnički priručnik

235

background image

3. Dodirnite i zadržite brojčanik izvan područja sata.
4. Povucite brojčanik oko sata do željenog vremena.

Savjet: Brojčanik vam omogućuje postavljanje alarma uz povećanje od pet minuta. Za postavljanje
alarma u određenu minutu dodirnite vrijeme alarma na dnu zaslona. Dodirnite padajući izbornik

Vrijeme

alarma i pomičite prema dolje za prilagodbu vremena na koje želite postaviti alarm.

Postavljanje dodatnih alarma

Možete postaviti više alarma za isti dan ili možete postaviti više alarma za različite dane u različito
vrijeme. Možete pratiti sve postavljene alarme prema nazivu te možete postaviti različite zvukove,
ponavljanja i trajanje drijemanja za svaki alarm.

1. Dodirnite > .
2. Dodirnite .
3. Dodirnite naziv alarma.
4. Postavite vrijeme alarma, ponavljanje, zvuk i trajanje drijemanja.
5. Dodirnite Spremi.

Savjet: Kada ste postavili više alarma, možete brzo prilagoditi pojedini alarm ako dodirnete i zadržite bilo
koji od brojčanika izvan sata i povlačite brojčanik na željeno vrijeme.

Upravljanje dodatnim alarmima

1. Dodirnite > > .
2. Učinite jedno od sljedećeg:

• Kako biste uključili ili isključili alarm, dodirnite prekidač pored alarma.
• Za izmjenu naziva alarma, vremena, zvuka, ponavljanja ili trajanja drijemanja dodirnite alarm.
• Za brisanje alarma dodirnite i držite alarm. Dodirnite .

Promijenite zvuk alarma

1. Dodirnite > > .
2. Dodirnite alarm.
3. Dodirnite Zvuk alarma.
4. Odaberite jednu od opcija zvuka alarma.

Savjet: Ako želite slušati glazbu koju ste dodali ili preuzeli na svoj uređaj BlackBerry, dodirnite

.

Postavljanje alarma za više dana

1. Dodirnite > > .
2. Dodirnite alarm.
3. Dodirnite Ponavljanje.

Aplikacije i značajke

Korisnički priručnik

236

background image

• Za postavljanje dnevnog alarma uključite prekidač

Dnevno .

• Za postavljanje ponavljanja alarma u određene dane, označite potvrdni okvir pored jednog ili više

dana.

Postavite odgodu

1. Dodirnite > > .
2. Dodirnite alarm.
3. Dodirnite Odgoda.
4. Odaberite dužinu vremena.

Za poništavanje odgođenog alarma, dodirnite vrijeme na dnu zaslona. Dodirnite

.