Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Rad s komprimiranim datotekama

background image

Rad s komprimiranim datotekama

ZIP datoteke i mape

Komprimirajte vaše datoteke kako biste sačuvali memorijski prostor. Možete komprimirati jednu datoteku
i mapu ili više mapa i datoteka. Također možete komprimirati sve datoteke u određenoj mapi koristeći
opciju Komprimiraj sve.

Dodirnite i držite datoteku ili mapu.

• Za komprimiranje jedne datoteke ili mape u zip datoteku dodirnite .
• Za komprimiranje više datoteka ili mapa u zip datoteku dodirnite . Dodirnite datoteke ili mape koje

želite komprimirati te dodirnite

.

Raspakiravanje datoteke

Možete dekomprimirati datoteke ili samo pregledati njihov sadržaj. Kada dekomprimirate datoteke,
kreirat će se mapa istog imena kao i komprimirana datoteka. Dekomprimirani sadržaj bit će smješten u
ovoj mapi.

• Za pregled sadržaja komprimirane datoteke dodirnite datoteku.
• Da raspakirate datoteke dodirnite i držite zip datoteku. Dodirnite .