Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Upravljanje datotekama

background image

Upravljanje datotekama

Promjena naziva datoteke ili mape

Upravljanje datotekama omogućuje vam promjenu naziva datoteka i mapa, kao što je ispravak
pravopisne pogreške ili upisane riječi. Za promjenu naziva datoteke ili mape:

1. Dodirnite i držite datoteku ili mapu.
2. Dodirnite .

Savjet: Za promjenu vrste datoteke dodirnite i držite datoteku. Dodirnite

>

.

Dodavanje mape

Kada otvorite Upravljanje datotekama, prikazat će se popis unaprijed definiranih mapa. Za dodavanje
mape učinite sljedeće:

1. Otvorite mjesto gdje želite dodati novu mapu.
2. Dodirnite .
3. Dodirnite .

Napomena: Možda nemate mape koje ste ranije definirali na povezanom uređaju ili pogonu kao što su
računalo ili multimedijska kartica.

Traženje stavke u aplikaciji Upravljanje datotekama

1. Dodirnite .

Aplikacije i značajke

Korisnički priručnik

259

background image

2. Unesite ime ili dio imena stavke koju tražite.

Napomena: Za traženje stavke na povezanom uređaju morate izvršiti pretragu dok je uređaj otvoren u
aplikaciji Upravljanje datotekama.

Sortiranje datoteka i mapa

Svoje datoteke i mape možete sortirati po nazivu, datumu, vrsti ili veličini. Također možete odlučiti hoćete
li datoteke i mape prikazati uzlaznim ili silaznim redoslijedom.

Savjet: Kako biste promijenili način prikaza datoteka i mapa, dodirnite

da ih prikažete kao popis ili

da ih prikažete kao mrežu.

Dodirnite

>

.

• Kako biste promijenili način razvrstavanja datoteka, dodirnite

Sortiraj > Naziv, Datum, Vrsta ili

Veličina.

• Kako biste promijenili redoslijed datoteka ili mapa, dodirnite

Redoslijed > Uzlazno ili Silazno.

Odabir više datoteka

1. Dodirnite .
2. Dodirnite .
3. Dodirnite stavke koje želite označiti.

Kako biste odznačili stavke koje ste dodirnuli greškom, ponovno ih dodirnite.