Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Ikone sigurne e-pošte

background image

Ikone sigurne e-pošte

Ikona

Opis

Poruka e-pošte je digitalno potpisana.

E-pošta je šifrirana.

Poruka u mapi je s digitalnim potpisom.

Poruka u mapi je šifrirana.

BlackBerry Hub i e-pošta

Korisnički priručnik

78

background image

Ikona

Opis

Digitalni potpis je uspješno provjeren.

Nema dovoljno informacija za provjeru digitalnog potpisa.

Digitalni potpis nije prošao provjeru.

Certifikat se nalazi u privitku e-pošte.

Više certifikata nalaze se u privitku e-pošte.

PGP ključ se nalazi u privitku e-pošte.

Lanac certifikata je pouzdan ili je status certifikata dobar.

Pogreška u lancu ili statusu certifikata.

U tijeku je određivanje statusa certifikata.

Lanac certifikata je istekao.

Lanac certifikata je opozvan.