Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Pošaljite e-poštu i poruke iz BlackBerry Hub

background image

Pošaljite e-poštu i poruke iz BlackBerry Hub

Iz BlackBerry Hubmožete slati poruke e-pošte, tekstne poruke, Facebook poruke, direktne Twitter
poruke, LinkedIn poruke, BBM poruke ili ostale vrste poruka čavrljanja ovisno o usluzi bežičnog prijenosa
podataka i računa koje ste dodali u uređaj BlackBerry . Kad dodirnete

Sastavi, aplikacija BlackBerry Hub

predlaže vrste poruka na temelju poruka koje obično sastavljate.

1. U BlackBerry Hubdodirnite .
2. Dodirnite vrstu poruke.
3. Dodajte ili odaberite primatelja poruke:

• Za e-poštu upišite ime kontakta ili adresu e-pošte u polje

Prima . Za brzo dodavanje kontakata

možete jednostavno dodirnuti predložene kontakte koji se pojavljuju ispod polja

Prima .

• Za Facebook, Twitterili LinkedIn poruke upišite ime kontakta u polje

Prima .

• Za tekstne poruke upišite ime kontakta ili telefonski broj.
• Za BBM i ostale poruke čavrljanja odaberite kontakt iz popisa.

4. Upišite poruku.
5. Dodirnite Pošalji ili tipku Unos .

BlackBerry Hub i e-pošta

Korisnički priručnik

70

background image

Odgovaranje ili prosljeđivanje poruke e-pošte

U e-pošti učinite jedno od sljedećeg:

• Kako biste odgovorili na e-poštu, dodirnite .
• Kako biste odgovorili svim primateljima e-pošte, dodirnite .
• Kako biste proslijedili e-poštu, dodirnite .

Savjet: Kad odgovarate na e-poštu, imate opciju brisanja teksta izvorne poruke. Dodirnite

>

.

Dodavanje datoteke poruci e-pošte ili tekstnoj poruci

Ako vaša usluga prijenosa podataka podržava MMS poruke, tekstnoj poruci možete dodati privitak.

1. Dok sastavljate poruku e-pošte ili tekstnu poruku, dodirnite .
2. Pronađite datoteku.
3. Dodirnite datoteku.

Savjet: Kada šaljete e-poštu s priloženom slikom možete smanjiti veličinu poruke smanjivanjem veličine
priloga slike. Na zaslonu

Veličina slike dodirnite veličinu. Dodirnite Pošalji.

Dodavanje BCC primatelja u poruku e-pošte

1. Dok sastavljate poruku, dodirnite > .
2. Unesite ime kontakta ili adresu e-pošte.

Pošaljite e-poštu ili pozivnicu za sastanak kad sastavljate drugu poruku

Kad sastavljate e-poštu, možete također poslati pozivnicu za sastanak primatelju ili poslati zasebnu e-
poštu.

1. Dok sastavljate poruku dodirnite i držite ime u polju Prima, CC (kopija) ili BCC (skrivena kopija).
2. Učinite nešto od sljedećeg:

• Kako biste poslali zasebnu e-poštu primatelju kad odgovarate na poruku, dodirnite .
• Kako biste poslali pozivnicu za sastanak primatelju, dodirnite .
• Kako biste primatelja dodali u kontakte, dodirnite .

Sastavite e-poštu u običnom tekstnom formatu

Možete smanjiti veličinu poruka e-pošte ili niti e-pošte prebacivanjem iz HTML-formata u obični tekstni
format.

1. U e-pošti dodirnite .
2. Dodirnite .

BlackBerry Hub i e-pošta

Korisnički priručnik

71

background image

Promjena formatiranja teksta u poruci e-pošte

Podebljajte, napišite u kurzivu i podcrtajte tekst; napravite brojčane ili označene popise; promijenite
veličinu i boju fonta.

1. Dok sastavljate poruku, dodirnite

.

2. Koristite alatnu traku za formatiranje kako biste primijenili formatiranje na svoj tekst.

Prosljeđivanje tekstnih poruka

1. U BlackBerry Hubdodirnite i držite tekstnu poruku.
2. Dodirnite .

Proslijedi PIN poruku kao e-poštu

Možda ćete željeti pohraniti informaciju koju šaljete ili primate u PIN poruci. Možete proslijediti poruku
sebi ili drugima kao e-poštu.

1. U BlackBerry Hubdodirnite i držite PIN poruku.
2. Dodirnite .