Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Postavljanje poslovnih računa

background image

Postavljanje poslovnih računa
Dodajte poslovni račun kojeg podržava EMM rješenje iz tvrtke BlackBerry

Ako vaša tvrtka rabi EMM rješenje iz tvrtke BlackBerry, možete na uređaj dodati poslovni račun i
iskoristiti značajke kao što je BlackBerry Balance. Ako vaša tvrtka nije prešla na BlackBerry Enterprise
Service 10 , ali koristi BlackBerry Enterprise Server 5 ili stariji, također možete dodati poslovni račun i
postaviti ga da koristi Microsoft Exchange ActiveSync. Više informacija zatražite od administratora.

Zamolite svojeg administratora da vam proslijedi sljedeće:

• Vaše korisničko ime
• Lozinku za aktiviranje usluge Enterprise
• Naziv poslužitelja

1. Na zaslonu Dodaj račun dodirnite > Poslovni račun.
2. Unesite korisničko ime, aktivacijsku lozinku i adresu poslužitelja za svoj račun.

BlackBerry Hub i e-pošta

Korisnički priručnik

62

background image

3. Dodirnite Gotovo.

Nakon dodavanja poslovnog računa, slijedite naputke za postavljanje lozinke za poslovni prostor za
korištenje s BlackBerry Balance i unos lozinke poslovne mreže.
Dodavanje računa e-pošte koji podržava Microsoft Exchange ActiveSync

Zamolite svojeg administratora ili davatelja usluga za korištenje e-pošte da vam proslijedi sljedeće:

• Vaše korisničko ime i lozinku poslovne mreže
• Adresu poslužitelja

Kada dodate račun e-pošte koji podržava Microsoft Exchange ActiveSync, poruke, događaji u kalendaru,
kontakti, zadaci i napomene povezane s tim računom sinkroniziraju se s vašim uređajem BlackBerry .

1. Na zaslonu Dodaj račun dodirnite > Microsoft Exchange ActiveSync.
2. Unesite korisničko ime, adresu e-pošte, lozinku i adresu poslužitelja za svoj račun.

• Da biste isključili »push« poruke e-pošte, isključite prekidač

Push . Za postavljanje učestalosti

provjeravanja novih poruka na uređaju, dodirnite jednu od opcija u padajućem izborniku
Sinkronizacijski interval .

• Kako biste rabili VPN vaše organizacije, uključite prekidač

Rabi VPN .

• Ako želite promijeniti koliko dana u prošlost će vaš uređaj sinkronizirati poruke, u padajućem

izborniku

Sinkroniziraj vremenski okvir odaberite jednu od ponuđenih mogućnosti.

• Ako želite promijeniti koliko daleko u prošlost će vaš uređaj sinkronizirati događaje iz kalendara, u

padajućem izborniku

Vremenski okvir za sinkroniziranje kalendara odaberite jednu od

ponuđenih opcija.

3. Dodirnite Sljedeće.

Savjet: Kad označite poruku e-pošte na računu Microsoft Exchange ActiveSync , ona će se također
označiti u aplikaciji Remember .

Dodajte IBM Notes Traveler račun e-pošte

Zamolite administratora ili davatelja usluga za korištenje e-pošte da vam proslijedi sljedeće:

• Vaše korisničko ime i lozinku poslovne mreže
• Adresu poslužitelja

Kada dodate račun e-pošte IBM Notes Traveler , poruke, događaji u kalendaru, kontakti, zadaci i
napomene povezane s tim računom sinkroniziraju se s vašim uređajem BlackBerry .

1. Na zaslonu Dodaj račun dodirnite > IBM Notes Traveler.
2. Unesite korisničko ime, adresu e-pošte, lozinku i adresu poslužitelja za svoj račun.

• Kako biste isključili »push« poruke e-pošte, isključite prekidač

Push . Za postavljanje učestalosti

provjeravanja novih poruka na uređaju, odaberite jednu od opcija u padajućem izborniku
Sinkronizacijski interval .

• Za korištenje VPN-a vaše tvrtke, uključite prekidač

Koristi VPN .

BlackBerry Hub i e-pošta

Korisnički priručnik

63

background image

• Ako želite promijeniti koliko dana u prošlost će vaš uređaj sinkronizirati poruke, u padajućem

izborniku

Sinkroniziraj vremenski okvir odaberite jednu od ponuđenih mogućnosti.

• Ako želite promijeniti koliko daleko u prošlost će vaš uređaj sinkronizirati događaje iz kalendara, u

padajućem izborniku

Vremenski okvir za sinkroniziranje kalendara odaberite jednu od

ponuđenih opcija.

3. Dodirnite Sljedeće.

Dodavanje IMAP ili POP računa e-pošte

Zamolite administratora ili davatelja usluga za korištenje e-pošte da vam proslijedi sljedeće informacije:

• Vrsta poslužitelja za slanje poruka (POP ili IMAP)
• Adresu poslužitelja za ulazne i izlazne poruke
• Brojeve ulaza poslužitelja za ulazne i izlazne poruke
• SSL postavke poslužitelja za ulazne i izlazne poruke

Napomena: Za povećanje brzine aktivacije IMAP računa e-pošte, preporučeno je da unesete IMAP
prefiks staze
. Više informacija zatražite od administratora.

1. Na zaslonu Dodaj račun dodirnite > IMAP ili POP.
2. Unesite informacije o računu.

• Za postavljanje učestalosti provjeravanja novih poruka (ako »push« e-pošta nije podržana) na

uređaju BlackBerry odaberite jednu od opcija u padajućem izborniku

Sinkronizacijski interval .

• Kako biste promijenili vrijeme dohvaćanja poruka na uređaju, u padajućem popisu

Sinkroniziraj

vremenski okvir dodirnite opciju.

3. Dodirnite Gotovo.

Dodavanje CalDAV ili CardDAV računa

Potrebno je saznati sljedeće podatke:

• Vaše korisničko ime i lozinku
• Adresu e-pošte povezanu s računom
• Adresu poslužitelja za račun

Za sinkronizaciju događaja u kalendaru možete dodati CalDAV račun, a za sinkronizaciju kontakata
CardDAV račun.

1. Na zaslonu Dodaj račun dodirnite > CalDAV ili CardDAV.
2. Unesite informacije o računu.
3. Dodirnite Gotovo.