Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Pregled primljenih privitaka

background image

Pregled primljenih privitaka

Primljene datoteke možete brzo pronaći i prikazati i tako izbjeći pretraživanje poruka.

U BlackBerry Hubučinite jedno od sljedećeg:

• Za pregled svih datoteka koje ste primili kao privitke dodirnite .
• Kako biste prikazali privitke u poruci, dodirnite poruku. Dodirnite privitak.
• Kako biste vidjeli privitke s određenog računa, dodirnite . Dodirnite račun. Dodirnite .

Preuzmite privitak u poruci

Možete preuzeti jednu ili više datoteka koje primite kao privitak u e-pošti.

• U poruci s jednim privitkom ili da preuzmete jedan po jedan privitak, dodirnite privitak.
• Kako biste preuzeli sve privitke u poruci, dodirnite .

Dodirnite privitak kako biste prikazali, podijelili ili spremili preuzetu datoteku.

Sortiranje privitaka

Privitke možete sortirati prema datumu, pošiljatelju, imenu, vrsti (na primjer, prema slici i dokumentima) ili
računu.

BlackBerry Hub i e-pošta

Korisnički priručnik

69

background image

1. U prikazu popisa u BlackBerry Hubdodirnite .
2. Dodirnite > .
3. U padajućem izborniku Sortiranje dodirnite opciju sortiranja.

Dijeljenje ili spremanje privitaka

1. U prikazu popisa u BlackBerry Hubdodirnite .
2. Dodirnite i držite privitak.
3. Dodirnite .
4. Kada se izvrši preuzimanje, dodirnite i zadržite prilog.

• Za dijeljenje privitka, dodirnite .
• Za spremanje privitka, dodirnite .

Savjet: Za dijeljenje ili spremanje više privitaka, dodirnite

>

. Odaberite nekoliko privitaka. Dodirnite

ili

.

Otvorite povezanu poruku e-pošte za privitak

1. U prikazu popisa u BlackBerry Hubdodirnite .
2. Dodirnite i držite privitak.
3. Dodirnite

.