Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Prikaz važnih poruka s BlackBerry Priority Hub

background image

Prikaz važnih poruka s BlackBerry Priority Hub

Uz značajku BlackBerry Priority Hub , važne poruke označene su tako da ih brzo možete pronaći u
BlackBerry Hub.

Kako bi prepoznao prioritetne poruke, vaš uređaj BlackBerry pregledava je li poruka označena kao
važna, je li pošiljatelj jedan od redovnih kontakata i ostale kriterije.

Možete pomoći svojem uređaju prepoznavati važne poruke tako što ćete mijenjati prioritet poruke. Na
primjer, ako vam je poruka važna, a nije uključena u BlackBerry Priority Hub, možete je dodati.

BlackBerry Hub i e-pošta

Korisnički priručnik

67

background image

Prikažite samo prioritetne poruke

U BlackBerry Hubučinite jedno od sljedećeg:

• Dodirnite > Priority Hub.
• Ako je Kriteriji filtra za privlačenje prstiju postavljen na prioritetne poruke, privucite prste kako biste

povećali prikaz prioritetnih poruka.

Savjet: Možete odrediti koje se poruke prikazuju kad povećate prikaz. U BlackBerry Hubdodirnite

>

>

Zaslon i radnje. U padajućem popisu Kriteriji filtra za privlačenje prstiju odaberite Prioritetne

poruke, Nepročitane poruke, Označene poruke, Skice poruka, Pozivnice na sastanak, Poslane
poruke
ili Poruke razine 1.

Dodavanje poruke u BlackBerry Priority Hub ili uklanjanje poruke iz njega

Dodavanje poruka u BlackBerry Priority Hub ili uklanjanje poruke iz njega pomaže vašem uređaju
BlackBerry naučiti koje poruke označiti kao prioritet u budućnosti.

1. U BlackBerry Hubdodirnite i držite poruku.

• Za dodavanje poruke u BlackBerry Priority Hubdodirnite .
• Za uklanjanje poruke iz BlackBerry Priority Hubdodirnite .

2. U dijaloškom okviru odaberite razlog zašto je poruka važna ili nije.
3. Dodirnite U redu.

Izmjena vrsta poruka koje su označene kao prioritetne

Prema zadanim postavkama, ako započnete razgovor, ako pošiljatelj poruke ima isto prezime kao vi ili je
poruka označena kao vrlo važna, tada će poruka biti uključena u BlackBerry Priority Hub. Svaku od tih
postavki možete isključiti.

1. U BlackBerry Hubdodirnite > > Priority Hub.
2. Isključite prekidač Pošiljatelj ima isto prezime kao ja, Poruka je poslana kao vrlo važnaili Ja sam

započeo razgovor.

Izrada pravila prioriteta

Možete izraditi pravilo kako bi poruke koje se šalju s određenih računa, s određenim predmetom ili s
drugim specifičnim kriterijima bile poslane na vaš BlackBerry Priority Hub. Također možete postaviti
upozorenje 1. razine za specifične poruke tako da primate prilagođene obavijesti kada se te poruke
pošalju vama.

1. Dodirnite > > Priority Hub.
2. Dodirnite .
3. Učinite nešto od sljedećeg:

• Za dodavanje naziva vašem pravilu unesite naziv u polje

Naziv filtra .

• Kako biste izabrali račun na koji se pravilo odnosi, odaberite račun u padajućem popisu

Račun.

BlackBerry Hub i e-pošta

Korisnički priručnik

68

background image

• Za označavanje poruka s određene adrese e-pošte kao prioritetne unesite adresu e-pošte u polje

Šalje .

• Za označavanje poruka poslanih na određenu adresu e-pošte kao prioritetnih, unesite adresu e-

pošte u polje

Poslano prema.

• Za označavanje poruka s određenim predmetom kao prioritetom unesite predmet u polje

Predmet .

• Za označavanje poruka koje vam se šalju izravno ili kao kopija kao prioritetnih, označite potvrdni

okvir

Pošalji izravno meni ili Kopija: meni.

• Za označavanje poruka određene važnosti kao prioritetnih, u padajućem popisu

Važnost odaberite

opciju.

• Kako biste postavili upozorenje 1. razine za vaše pravilo, označite potvrdni okvir

Omogući

upozorenje 1. razine .

4. Dodirnite Stvori.

Napomena: Upozorenja razine 1 zaobilaze postojeće postavke za obavijesti. Kada postavite upozorenja
razine 1, primit ćete obavijest o porukama 1. razine putem prilagođenog zvuka zvona. BlackBerry Hub
prikazuje poruke 1. razine u crvenoj boji. Kako biste promijenili svoje postavke za obavijesti upozorenja
1. razine, dodirnite

Postavke obavijesti za upozorenja 1. razine.

Isključenje BlackBerry Priority Hub

1. U BlackBerry Hubdodirnite > > Priority Hub.
2. Isključite prekidač Priority Hub.