Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Promjena vaše zadane adrese e-pošte ili kalendara

background image

Promjena vaše zadane adrese e-pošte ili kalendara

Kada podijelite stavku (primjerice sliku ili internetsku stranicu) putem e-pošte ili kada šaljete novu poruku
e-pošte, vaš uređaj BlackBerry šalje e-poštu sa zadanog računa e-pošte. Kada dodajete događaj u svoj
kalendar ili šaljete pozivnicu za sastanak, vaš uređaj automatski dodaje događaj u zadani kalendar.

1. Na početnom zaslonu povucite prstom prema dolje s vrha ekrana.
2. Dodirnite Postavke > Računi.
3. Dodirnite .

BlackBerry Hub i e-pošta

Korisnički priručnik

82

background image

• Za promjenu zadanog računa za slanje e-pošte u padajućem izborniku

Adresa e-pošte dodirnite

račun.

• Za promjenu zadanog kalendara za dodavanje događaja i slanje pozivnica u padajućem izborniku

Kalendar dodirnite kalendar.