Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Zavađanje e-pošte

background image

Zavađanje e-pošte

Ovisno o računu na kojem je e-pošta, možda nećete moći zavesti e-poštu ili kreirati mapu za e-poštu.

Zavedite poruku e-pošte

Svoje poslane i primljene poruke e-pošte možete arhivirati.

1. U BlackBerry Hubdodirnite i držite poruku e-pošte.
2. Dodirnite .

BlackBerry Hub i e-pošta

Korisnički priručnik

72

background image

3. Dodirnite mapu.

Dodavanje, promjena naziva ili brisanje mape e-pošte

U BlackBerry Hubdodirnite padajući izbornik na vrhu zaslona.

• Za dodavanje mape dodirnite i držite mapu koju želite koristiti kao roditeljsku mapu. Dodirnite .

Unesite naziv mape. Dodirnite

U redu.

• Za promjenu imena mape dodirnite i držite mapu. Dodirnite . Unesite novi naziv mape. Dodirnite U

redu.

• Za brisanje mape dodirnite i držite mapu. Dodirnite .

Č

uvanje svih poruka e-pošte iz mape na svojem uređaju

Ako za spremanje poruka e-pošte u mape koristite »desktop« aplikaciju kao što je Microsoft Outlook,
vaš uređaj BlackBerry neće automatski preuzeti kopije tih poruka e-pošte. Poruke e-pošte možete
preuzeti na svoj uređaj sinkronizacijom mape e-pošte.

1. U BlackBerry Hubdodirnite reklamni natpis na vrhu ekrana.
2. Dodirnite i držite mapu.
3. Dodirnite .