Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Zašita vaše e-pošte

background image

Zašita vaše e-pošte

Možete digitalno potpisati ili šifrirati poruku ako rabite poslovni račun e-pošte koji podržava S/MIME-
zaštićene poruke ili PGP zaštićene poruke ili IBM Notes šifriranje e-pošte na vašem uređaju BlackBerry.
Digitalno potpisivanje ili šifriranje poruke pruža dodatnu razinu sigurnosti porukama e-pošte koje šaljete
sa svojeg uređaja.

BlackBerry Hub i e-pošta

Korisnički priručnik

74

background image

Digitalni potpisi pomažu primateljima da provjere autentičnost i cjelovitost poruke koju šaljete. Kada
koristeći S/MIME-zaštićene poruke poruci dodate digitalni potpis pomoću privatnog ključa, primatelji se
koriste vašim javnim ključem kako bi provjerili da poruka zaista dolazi od vas te da nije izmijenjena.

Šifriranje je osmišljeno kako bi se očuvala povjerljivost poruka. Kada koristeći S/MIME-zaštićene poruke
šifrirate poruku, vaš se uređaj koristi javnim ključem primatelja za šifriranje poruke. Primatelji se koriste
svojim privatnim ključem za dešifriranje poruke.

Čak i ako EMM rješenje tvrtke BlackBerry ne podržava vaš račun e-pošte, ako ga podržava Microsoft
Exchange ActiveSync, a vaša organizacija rabi LDAP direktorij, možete rabiti S/MIME za šifriranje vaših
poruka.

Ako rabite poslovni račun koji podržava PGP zaštićene poruke, možete digitalno potpisati, šifrirati ili
potpisati i šifrirati poruke pomoću PGP zaštite. Za slanje šifrirane poruke e-pošte morate pohraniti javni
ključ primatelja na uređaj BlackBerry. Za slanje digitalno potpisane poruke e-pošte morate pohraniti svoj
privatni ključ na uređaj.

Ako je vaš uređaj povezan s poslužiteljem CRL ili OCSP, vaš uređaj će pokušati dohvatiti status
certifikata svakog primatelja kad dodate primatelje šifriranoj poruci. Ne možete slati poruke dok se ne
prime statusi certifikata svih primatelja. Ako se certifikati ne mogu pronaći ili su nevažeći, ime primatelja
se pojavljuje kao crveno.

Postavljanje S/MIME zaštite dopisivanja

Za slanje digitalno potpisane ili šifrirane poruke e-pošte uporabom S/MIME-zaštite dopisivanja, morate
spremiti privatni ključ i certifikat na svoj uređaj BlackBerry. Ključ i certifikat možete spremiti uvozom
datoteka iz poruke poslovne e-pošte ili multimedijske kartice.

Ako imate poslovni račun e-pošte kojeg podržava EMM rješenje tvrtke BlackBerry i osobni Microsoft
Exchange ActiveSync račun, kad uvezete certifikat iz osobnog prostora na uređaju, možete ga pohraniti
u bazu ključeva u poslovnom ili osobnom prostoru.

Vaš uređaj BlackBerry podržava ključeve i certifikate u sljedećim formatima i nastavcima datoteka:

• PEM (.pem, .cer)
• DER (.der, .cer)
• PFX (.pfx, .p12)

1. Otvorite poruku poslovne e-pošte s certifikatom u prilogu.
2. Dodirnite .
3. Ako je potrebno, unesite lozinku.
4. Dodirnite Uvezi ili Uvezi sve.
5. Dodirnite .
6. U BlackBerry Hubdodirnite > > Računi e-pošte.
7. Dodirnite račun.

BlackBerry Hub i e-pošta

Korisnički priručnik

75

background image

8. Dodirnite Postavke sigurne e-pošte.
9. Ako je potrebno, dodirnite karticu S/MIME .
10.Uključite prekidač S/MIME.
11.U padajućem izborniku ispod Certifikat za potpisivanjedodirnite certifikat koji ste uvezli.
12.U padajućem izborniku ispod Certifikat za šifriranjedodirnite certifikat koji ste uvezli.

Postavite PGP zaštićeno dopisivanje

Ako rabite poslovni račun koji podržava PGP zaštićene poruke, možete digitalno potpisati, šifrirati ili
potpisati i šifrirati poruke pomoću PGP zaštite. Za slanje šifrirane poruke e-pošte morate pohraniti javni
ključ primatelja na uređaj BlackBerry. Za slanje digitalno potpisane poruke e-pošte morate pohraniti svoj
privatni ključ na uređaj.

Vaš uređaj podržava ključeve u sljedećim formatima i nastavcima datoteka:

• PEM (.pem, .cer)
• ASC (.asc)

1. Otvorite poruku poslovne e-pošte s PGP ključem u privitku.
2. Dodirnite .
3. Dodirnite Uvezi ili Uvezi sve.
4. Ako je potrebno, unesite lozinku.
5. Dodirnite .
6. U BlackBerry Hubdodirnite > > Računi e-pošte.
7. Dodirnite račun.
8. Dodirnite Postavke sigurne e-pošte.
9. Ako je potrebno, dodirnite karticu PGP.
10.Uključite prekidač PGP.
11.U padajućem izborniku ispod Ključ za PGP potpisivanjedodirnite ključ koji ste uvezli.
12.U padajućem izborniku ispod Ključ za PGP šifriranjedodirnite ključ koji ste uvezli.

Uključite IBM Notes šifriranje e-pošte

Poslovni račun koji podržava IBM Notes šifriranje e-pošte mora se dodati na vaš uređaj.

1. U BlackBerry Hubdodirnite > > Računi e-pošte.
2. Dodirnite račun.
3. Dodirnite Postavke sigurne e-pošte.
4. Ako je potrebno, dodirnite karticu NNE .
5. Uključite prekidač NNE.

BlackBerry Hub i e-pošta

Korisnički priručnik

76

background image

Potpisivanje ili šifriranje poruke

Morate rabiti poslovni račun koji podržava IBM Notes šifriranje pošte kako biste poslali šifriranu poruku
e-pošte ili račun e-pošte koji podržava S/MIME-zaštitu dopisivanja ili PGP zaštitu dopisivanja kako biste
poslali potpisanu ili šifriranu poruku e-pošte.

1. Kada napišete poruku, povucite prstom prema dnu zaslona.
2. U padajućem izborniku dodirnite opciju potpisivanje ili šifriranje.

Napomena: Ako je vaš uređaj BlackBerry povezan s poslužiteljem CRL ili OCSP, on će pokušati dohvatiti
status certifikata svakog primatelja kad dodate primatelje šifriranoj poruci. Ne možete slati poruke dok
se ne prime statusi certifikata svih primatelja. Ako se certifikati ne mogu pronaći ili su nevažeći, ime
primatelja se pojavljuje kao crveno.