Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Uključite ekvilizator u aplikaciji Glazba

background image

Uključite ekvilizator u aplikaciji Glazba

Značajka ekvilizatora u aplikaciji Glazba na uređaju BlackBerry osmišljena je za poboljšanje kvalitete
zvuka glazbe koju slušate. Opcije uključuju bas, visoke tonove, zrakoplov, džez, rok, izgovorenu riječ i
više.

Napomena: Kad se ekvilizator uključi, postavke zvuka primjenjuju se na svu glazbu koju slušate, a ne
samo na onu pjesmu koje se reproducirala kad ste uključili ekvilizator.

1. Tijekom reprodukcije pjesme, u aplikaciji Glazba dodirnite >
2. Dodirnite jednu od opcija.
3. Dodirnite Gotovo.

Ako želite isključiti značajku ekvilizatora, dodirnite zaslon tijekom reproduciranja pjesme. Dodirnite

>

. Dodirnite

O.