Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Dodajte fotografiju na zaslon Favoriti

background image

Dodajte fotografiju na zaslon Favoriti

Dodajte fotografije na zaslon Favoriti kako biste im mogli brzo pristupiti. Fotografije dodane na zaslon
Favoriti također se rabe za automatske priče koje generira vaš uređaj BlackBerry .

1. U aplikaciji Slike dodirnite i držite fotografiju.
2. Dodirnite .

Savjet: Na zaslon Favoriti možete dodati više fotografija u isto vrijeme ako dodirnete

>

. Dodirnite

fotografije koje želite dodati. Dodirnite

.

Kako biste izbrisali fotografiju sa zaslona Favoriti, u aplikaciji Slike dodirnite

>

. Dodirnite i držite

fotografiju. Dodirnite

.