Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Dodajte okvir fotografiji

background image

Dodajte okvir fotografiji

Rabite uređivanje fotografije za dodavanje okvira fotografijama. Opcije uključuju dodavanje jednostavnog
crnog okvira, starinsku fotografiju, dodavanje filmske vrpce i još više.

1. U aplikaciji Slike dodirnite i držite fotografiju koju želite promijeniti.
2. Dodirnite > .
3. Dodirnite okvir.
4. Kad završite s uređivanjem fotografije učinite nešto od sljedećeg:

• Da biste spremili izmjene dodirnite

Spremi.

Multimedija

Korisnički priručnik

104

background image

• Da biste odbacili promjene, dodirnite > .

Savjet: Ako odaberete okvir, a rezultati vam se ne sviđaju, dodirnite okvir još jedanput kako biste brzo
odbacili promjene.