Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Odaberite dopunski raspored tipkovnice

background image

Odaberite dopunski raspored tipkovnice

Neki jezici imaju više od jedne opcije rasporeda tipkovnice. Za te jezike možete odabrati raspored
tipkovnice koji vam se doima najprirodnijim za korištenje. QWERTY raspored tipkovnice dostupan je kao
opcija za sve jezike.

1. Na zaslonu Jezik unosa dodirnite jedan od omogućenih jezika koje ste već odabrali.
2. Ako postoji više od jedne opcije, u padajućem popisu dodirnite raspored.
3. Ako želite da odabrani raspored bude zadani kad god koristite taj jezik, dodirnite Postavi kao

zadano.