Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Upisivanje na drugim jezicima

background image

Upisivanje na drugim jezicima

Svoj uređaj BlackBerry možete postaviti tako da prepoznaje upisivanje tri različita unosa jezika. Dok
upisujete tekst, vaš uređaj predviđa unos na osnovu svake skupine jezika. Na primjer, ako se koristite
jezikom na latinici na zaslonu, predviđanja se pojavljuju za sve konfigurirane jezike na latinici. Slično
tome, ako je vaš jezik na zaslonu korejski, neće se prikazivati predviđanja za arapski ili jezike na latinici.
Kad postavite više od jednog jezika za upisivanje, možda ćete morati razmisliti o sljedećem:

• Neki jezici poput tajlandskog ili arapskog imaju više znakova u pismu nego što ima tipki na tipkovnici.

Morate rabiti kombinaciju pritisaka na tipku kako biste pristupili drugom ili trećem znaku određene
tipke. Za više informacija o tome kako pristupiti tim vrstama znakova, pogledajte pomoć za upisivanje
na tom jeziku.

• Različiti jezici mogu imati različite rasporede na tipkovnici. Na primjer, američki engleski rabi QWERTY

raspored tipkovnice, ali zato francuski rabi AZERTY raspored. Neke tipke su na mjestima na koja
niste navikli.

• Slični jezici mogu imati nešto različite rasporede na tipkovnici. Na primjer, mnogi jezici rabe QWERTY

raspored tipkovnice. Međutim, danski, španjolski i rumunjski na osnovnoj tipkovnici uključuju različite
znakove koji nisu na drugim QWERTY rasporedima tipkovnice.

• Neki podržani jezici poput hebrejskog, farsi i arapskog čitaju se zdesna ulijevo. Ako usred rečenice

prijeđete na neki od tih jezika s nekog koji se čita slijeva udesno, vaš će uređaj automatski smjestiti
znak koji upisujete lijevo od pokazivača. Kad se vratite na jezik koji se čita slijeva udesno, morate
premjestiti pokazivač natrag na desnu stranu teksta.