Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Prilagođavanje Brzih postavki

background image

Prilagođavanje Brzih postavki

Izbornik postavki kojem pristupate kad povučete prstom prema dolje s vrha zaslona osmišljen je za
prikazivanje postavki koje najčešće rabite. Možete odabrati koja će se postavka prikazati i na kojem
položaju kako biste brzo mogli odabrati postavke koje su vam najvažnije. Brzo stavite svoj uređaj
BlackBerry u način rada u zrakoplovu ili noćni način rada, isključite alarm ili uključite bljeskalicu!

1. Na početnom zaslonu s vrha povucite prstom prema dolje.
2. Dodirnite Postavke > Brze postavke.
3. Učinite nešto od sljedećeg:

• Za odabir ili uklanjanje stavki iz brzih postavki označite ili poništite označene potvrdne okvire.
• Kako biste promijenili položaj stavki u vašim brzim postavkama, dodirnite . Dodirnite i držite

pored stavke koju želite premjestiti. Povucite stavku na drugu lokaciju i otpustite prst. Dodirnite
Spremi.

Ako imate mnogo stavki brzih postavki, možete povlačiti desno ili lijevo kako biste ih sve prikazali.

Savjet: Svojim brzim postavkama možete pristupiti u svakoj aplikaciji kad povučete s dva prsta prema
dolje s vrha zaslona.

Prikazivanje izbornika

Postavke

Korisnički priručnik

123