Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Uključite zvučne napomene za BlackBerry Screen Reader pomoću pokreta

background image

Uključite zvučne napomene za BlackBerry Screen Reader pomoću pokreta

Kad uključite BlackBerry Screen Reader, koristite se pokretima da dovršite zadatke.

1. Dok je BlackBerry Screen Reader uključen, povucite jednim prstom dolje i desno da pristupite načinu

rada Brzi zadaci.

2. Dodirnite jednim prstom da otvorite postavke za BlackBerry Screen Reader.
3. Dodirnite Zvukovi za Screen Reader da postavite mjesto gledanja. Zatim dodirnite dvaput da

aktivirate opciju za

Zvukovi za Screen Reader.

4. Uključite prekidač.