Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Pokreti za BlackBerry Screen Reader

background image

Pokreti za BlackBerry Screen Reader

Ako vaš uređaj BlackBerry ima dodirnu plohu, možete rabiti pokrete za BlackBerry Screen Reader na
dodirnoj plohi kao i na dodirnom zaslonu.

Napomena: Kad je BlackBerry Screen Reader uključen, možete rabiti samo pokrete za BlackBerry
Screen Reader na dodirnoj plohi.

Pokreti za način rada Brze postavke

U načinu rada Brzi zadaci možete promijeniti značajke postavki i pristupa aplikacije BlackBerry Screen
Reader. Kad pristupite načinu rada Brzi zadaci, pojavljuje se popis dostupnih zadataka i imate 3 sekunde
da dovršite zadatak. Ako ne završite zadatak, uređaj BlackBerry zatvara način rada i obavještava vas
kratkim vibriranjem.

Za pristup Brzim zadacima, povucite jednim prstom dolje i desno.

Postavke

Korisnički priručnik

179

background image

Zadatak

Pokret

Promijenite glasnoću govora

Povucite jednim prstom prema gore za pojačanje
glasnoće. Povucite jednim prstom prema dolje za
smanjenje glasnoće.

Promijenite brzinu govora

Povucite jednim prstom prema lijevo za smanjenje
brzine govora. Povucite jednim prstom prema
desno za povećanje brzine govora.

Reproducirajte zadnju stavku

Napomena: Možete premotati da čujete zadnjih 10
izgovorenih stavki.

Povucite s dva prsta prema gore.

Sričite zadnju stavku slovo po slovo

Povucite s dva prsta prema dolje.

Sričite zadnju stavku pomoću fonetske abecede
(na primjer, Alpha, Bravo i tako dalje)

Povucite s dva prsta prema dolje i zadržite kako
biste zadnju stavku sricali fonetski.

Uključenje ili isključenje načina rada Zatamnjeni
zaslon

Dodirnite jedanput s dva prsta.

Pokreti za kretanje uređajem

Pokreti koji započinju na rubovima zaslona (kao što su povlačenje prstom prema dolje s vrha zaslona za
pristup Postavkama ili povlačenje prema gore s dna zaslona za minimiziranje aplikacije) isti su u aplikaciji
BlackBerry Screen Reader kao i u ostalim aplikacijama. Međutim, kad je BlackBerry Screen Reader
uključen, možete rabiti dodatne pokrete kao pomoć pri kretanju.

Zadatak

Pokret

Postavljanje i čitanje mjesta gledanja

Mjesto gledanja je polje, gumb, područje odabira,
poveznica, aplikacija, odlomak, rečenica, riječ,
naslov, slika ili neka drugi element na zaslonu.

Dodirnite mjesto gledanja jednim prstom.

Pristup načinu rada Otkrivanje

Način rada Otkrivanje omogućuje vam
pronalaženje i interakciju s mjestima gledanja kao

Dodirnite i zadržite jednim prstom mjesto gledanja
i zatim premjestite prst. Mjesto gledanja
postavljeno je na objekt pod vašim prstom.

Postavke

Korisnički priručnik

180

background image

Zadatak

Pokret

što su slova, riječi, gumbi, poveznice, stavke
izbornika i slike. Ta mjesta gledanja su označena.

Oglasite gdje je mjesto gledanja postavljeno na
vašem zaslonu.

Dodirnite zaslon jedanput s dva prsta.

Ovaj pokret možete rabiti kao lokator "Gdje sam"
ako se izgubite na zaslonu. Aplikacija BlackBerry
Screen Reader čita opis, lokaciju mjesta gledanja
te naziv aplikacije.

Aktivirajte mjesto gledanja

Aktivacijom mjesta gledanja ukazujete da želite
interakciju s tim dijelom zaslona.

Dva puta dodirnite mjesto gledanja jednim prstom.

Pritisnite i držite

Dvaput pritisnite i držite.

Kretanje do sljedećeg ili prethodnog mjesta
gledanja

Povucite jednim prstom udesno da odete na
sljedeće mjesto gledanja. Povucite jednim prstom
ulijevo da odete na prethodno mjesto gledanja.

Pomicanje popisa

Povucite dvama prstima prema gore kako biste
pomicali prema vrhu. Povucite dvama prstima
prema dolje kako biste pomicali prema dnu. Ova
radnja postavlja novo mjesto gledanja.

Audionatuknica označuje da je radnja pomicanja
dovršena i da BlackBerry Screen Reader ažurira
mjesto gledanja tako da možete nastaviti čitati s
nove lokacije.

Postavite polja na biraču

Napomena: Birač je alat za odabir opcije i ima
nekoliko opcija. Primjerice, tu je birač datuma sa
stupcima na kojima možete odabrati opciju dana u
tjednu, datuma i mjeseca.

Dodirnite dvaput da raširite birač. Brzo prođite
prema gore ili dolje kako biste pronašli ispravnu
vrijednost u svakom stupcu birača. Brzo prođite
lijevo ili desno za odabir drugog stupca.

Audionatuknica označuje da ste na prvom ili
zadnjem stupcu birača. BlackBerry Screen Reader
ažurira mjesto gledanja i čita zadani odabir svakog
stupca. Primjerice, u biraču datuma zadan je
obično trenutačni dan.

Postavke

Korisnički priručnik

181

background image

Zadatak

Pokret

Idite na vrh ili početak stranice, popisa, odjeljka,
tekstnog polja ili područja prikaza

Povucite gore i držite dvama prstima kako biste
otišli na vrh stranice, popisa ili odjeljka ili na
početak tekstnog polja. Ova radnja postavlja novo
mjesto gledanja.

Idite na dno ili kraj stranice, popisa, odjeljka,
tekstnog polja ili područja prikaza

Povucite dolje i držite dvama prstima kako biste
otišli na dno stranice, popisa ili odjeljka ili na kraj
tekstnog polja. Ova radnja postavlja novo mjesto
gledanja.

Uđite u način rada za navigaciju tekstom

Dodirnite da polje teksta pretvorite u mjesto
gledanja. Dvaput dodirnite dvama prstima da
uđete u način rada za navigaciju tekstom.
Pokazivač je na početku tekstnog polja.

Promjena vrijednosti klizača

Dok je mjesto gledanja fokusirano na klizač,
pomjerite prema gore jednim prstom da povećate
vrijednost klizača Prstom brzo prođite prema dolje
da smanjite vrijednost klizača.

Premjestite se na prethodni ili sljedeći odjeljak
teksta ili mrežnog sadržaja

Odjeljak teksta može biti znak, riječ, redak,
rečenica ili odlomak. Odjeljak mrežnog sadržaja
može biti zaglavlje ili poveznica.

U načinu rada za navigaciju tekstom, povucite
jednim prstom ulijevo da odete na prethodni
odjeljak teksta ili mrežnog sadržaja. Povucite
jednim prstom udesno da odete na sljedeći
odjeljak teksta ili mrežnog sadržaja.

Postavite veličinu bloka teksta

Blok teksta može biti znak, riječ, redak, rečenica,
odlomak ili zaglavlje ili poveznica mrežne stranice.
Veličina bloka teksta rabi se za utvrđivanje koliko
daleko treba preskočiti naprijed ili ići natrag u
dokumentu, mrežnom sadržaju ili drugom tekstu.

Povucite jednim prstom prema gore dok ste u
načinu rada za navigaciju tekstom da povećate
veličinu. Povucite jednim prstom prema dolje dok
ste na sadržaju da smanjite veličinu.

Premještanje lijevo, desno, gore ili dolje

Povucite lijevo, desno, gore ili dolje s tri prsta.

Zaustavite BlackBerry Screen Reader u čitanju

Povucite jednim prstom prema dolje, a zatim
ulijevo.

Kad BlackBerry Screen Reader čita stranicu teksta,
mjesto gledanja ostaje na zadnjoj pročitanoj stavci,

Postavke

Korisnički priručnik

182

background image

Zadatak

Pokret

tako da možete nastaviti čitati na mjestu gdje ste
stali.

Izvedite zadanu radnju aplikacije

Dvaput dodirnite s dva prsta.

Pročitajte vrijeme i datum

Napomena: Možete rabiti ove pokrete na bilo
kojem zaslonu, čak i kad statusna traka nije
prisutna.

Brzo povucite jednim prstom prema dolje, a zatim
prema gore.

Pročitajte informaciju na statusnoj traci (uključujući
povezanost baterije i mreže)

Napomena: Možete rabiti ovaj pokret na bilo
kojem zaslonu, čak i kad statusna traka nije
prisutna.

Brzo povucite jednim prstom prema gore, a zatim
prema dolje.

Pokreti za BlackBerry kalendar

Zadatak

Pokret

Pomicanje na sljedeći dan, tjedan ili mjesec

Povucite s tri prsta prema desno.

Pomicanje na prethodni dan, tjedan ili mjesec

Povucite s tri prsta prema lijevo.

Pokreti za početni zaslon

Zadatak

Pokret

Minimiziranje aplikacija i prikaz minimiziranih
aplikacija

Povucite prstom prema gore s dna zaslona. Ovaj
pokret jednak je onome koji se koristi u drugim
aplikacijama.

Zatvorite minimiziranu aplikaciju

Dok je mjesto gledanja na minimiziranoj aplikaciji,
dvaput dodirnite s dva prsta.

Postavke

Korisnički priručnik

183

background image

Zadatak

Pokret

Brisanje aplikacije

Dodirnite i držite jednim prstom, a zatim
premjestite prst na aplikaciju. Mjesto gledanja je
ispod vašeg prsta. Dvaput dodirnite s dva prsta da
izbrišete aplikaciju.

Pokreti za unos teksta i uređivanje

Kad odaberete tekst za rezanje, kopiranje ili brisanje, veličina bloka teksta ovisi o bloku teksta koji ste
postavili. Blok teksta može biti znak, riječ, redak, rečenica ili odlomak ili zaglavlje ili poveznica mrežne
stranice.

Zadatak

Pokret

Promijenite raspored za BlackBerry tipkovnica

Dok je mjesto gledanja na BlackBerry tipkovnica,
povucite prema dolje jednim prstom.

Prihvaćanje predviđenih riječi

Povucite prstom prema gore.

Odabir teksta

Dvaput dodirnite jednim prstom i držite.

Ovaj pokret odabire blok teksta i uključuje položaj
pokazivača.

Obrišite odabir teksta

Kad odaberete tekst, dvaput dodirnite jednim
prstom i držite.

Proširite odabir teksta

Kad odaberete tekst, povucite prstom slijeva
udesno kako biste povećali odabir po jednom
bloku teksta.

Suzite odabir teksta

Kad odaberete tekst, povucite prstom zdesna
ulijevo kako biste smanjili odabir po jednom bloku
teksta.

Ako se odabir teksta isprazni pri povlačenju radi
sužavanja odabira teksta, odabir se širi u
suprotnom smjeru. Na primjer, ako dođete na
početak odabranog teksta, novi odabir je
konfigurirani blok teksta proširen ulijevo. Ako

Postavke

Korisnički priručnik

184

background image

Zadatak

Pokret

dođete na kraj odabranog teksta, novi odabir je iza
prethodnog kraja.

Promijenite veličinu bloka teksta

Povucite jednim prstom prema gore dok ste na
sadržaju da povećate veličinu. Povucite jednim
prstom prema dolje dok ste na sadržaju da
smanjite veličinu.

Izbrišite blok teksta (za jezike koji se čitaju slijeva
udesno)

Povucite s dva prsta s desne strane prema lijevo.

Izbrišite blok teksta (za jezike koji se čitaju zdesna
ulijevo)

Povucite s dva prsta s lijeve strane prema desno.

Izrežite blok teksta

Povucite s dva prsta ulijevo, a zatim udesno.

Kopirajte blok teksta

Povucite s dva prsta udesno, a zatim ulijevo.

Zalijepite blok teksta

Nakon što kopirate ili izrežete tekst, povucite s dva
prsta dolje, a zatim gore.

Kad uspješno zalijepite tekst, aplikacija BlackBerry
Screen Reader čita sadržaj koji ste umetnuli.

Sakrijte tipkovnicu na dodirnom zaslonu

Napomena: Ovaj pokret primjenjuje se samo na
uređajima all-touch.

Kad je tipkovnica vidljiva, postavite mjesto
gledanja na razmaknicu, zatim dvaput dodirnite i
držite jednim prstom.

Pokreti za aplikaciju Telefon

Zadatak

Pokret

Odgovaranje na poziv

Zaslon Dolazni poziv dodirnite dvaput s dva prsta.

Odbacivanje poziva

Zaslon Dolazni poziv dodirnite dvaput i držite s
dva prsta.

Završite poziv

Dvaput dodirnite s dva prsta i držite bilo koji dio
zaslona.

Postavke

Korisnički priručnik

185

background image

Pokreti za BlackBerry Hub

Zadatak

Pokret

Otvorite obavijest ili poruku

Dvaput dodirnite jednim prstom.

Otvorite BlackBerry Hub Trenutačne akcije kako
biste brzo razvrstali dolazne obavijesti

Dvaput dodirnite s dva prsta.

Proširite mapu e-pošte

Triput dodirnite jednim prstom. U načinu rada
Otkrivanje, dodirnite i zadržite s jednim prstom i
dvaput dodirnite s drugim prstom.

Sažimanje mape e-pošte

Triput dodirnite jednim prstom. U načinu rada
Otkrivanje, dodirnite i zadržite s jednim prstom i
dvaput dodirnite s drugim prstom.