Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Uključite BlackBerry Screen Reader pomoću postavki uređaja

background image

Uključite BlackBerry Screen Reader pomoću postavki uređaja

Kad prvi put uključite BlackBerry Screen Reader, automatski se otvara aplikacija Pomoć kako biste
saznali više o pokretima kojima se možete koristiti.

Savjet:

Ako ne želite vidjeti poruku provjere svaki put kada uključite BlackBerry Screen Reader u postavkama
uređaja, isključite opciju

Potvrdna poruka u BlackBerry Screen Reader odjeljku postavki uređaja.

1. Na početnom zaslonu povucite prstom prema dolje s vrha ekrana.
2. Dodirnite Postavke > Pristupačnost > Screen Reader.
3. Uključite prekidač za Screen Reader .
4. Učinite nešto od sljedećeg:

• Dvaput dodirnite zaslon bilo gdje s dva prsta da nastavite.

Postavke

Korisnički priručnik

178

background image

• Dodirnite

Otkaži kako biste zatvorili dijaloški okvir bez uključivanja aplikacije BlackBerry Screen

Reader

5. Zatvorite postavke za BlackBerry Screen Reader na neki od sljedećih načina:

• Ako je uključen BlackBerry Screen Reader, povucite prema gore s dna zaslona da minimizirate

zaslon. Ako uređaj ima dodirnu plohu, izbjegavajte njezino dodirivanje kad povlačite prema gore za
otključavanje zaslona. Povucite prema gore lijevo ili desno od dodirne plohe. Dok je mjesto
gledanja na minimiziranoj aplikaciji, dvaput dodirnite dvama prstima da zatvorite aplikaciju.

• Ako je BlackBerry Screen Reader uključen, dodirnite u donjem lijevom kutu zaslona da postavite

mjesto gledanja. Dodirnite za povratak na zaslon Pristupačnost. Dodirnite u donjem lijevom
kutu zaslona da postavite mjesto gledanja. Zatim dodirnite opet u donjem lijevom kutu zaslona
da se vratite na zaslon Postavke sustava. Dok je mjesto gledanja na minimiziranoj aplikaciji,
dvaput dodirnite dvama prstima da zatvorite aplikaciju.

• Ako je BlackBerry Screen Reader isključen, povucite prema gore s dna zaslona da minimizirate

zaslon. Dodirnite

da zatvorite aplikaciju.

• Ako je BlackBerry Screen Reader isključen, dodirnite u donjem lijevom kutu zaslona da se

vratite na zaslon Pristupačnost. Opet dodirnite za povratak na zaslon Postavke sustava.
Povucite prstom prema gore s dna zaslona kako biste minimizirali zaslon. Dodirnite

da

zatvorite aplikaciju.