Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Uključite Način rada s tamnim zaslonom koristeći se pokretima.

background image

Uključite Način rada s tamnim zaslonom koristeći se pokretima.

Kad uključite BlackBerry Screen Reader koristite se pokretima da dovršite zadatke.

1. Dok je BlackBerry Screen Reader uključen, povucite jednim prstom dolje i desno da pristupite načinu

rada

Brzi zadaci.

2. Dodirnite s dva prsta da uključite ili isključite Način rada s tamnim zaslonom.