Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Uključite postavku za skrivene titlove

background image

Uključite postavku za skrivene titlove

Postavka za Skrivene titlove prikazuju tekst na zaslonu vašeg uređaja BlackBerry kad reproducirate
video datoteke koje podržavaju skrivene titlove. Sadržaj skrivenih titlova određuje zadane postavke za
Znakove i Pozadinu titlova.

1. Na početnom zaslonu povucite prstom prema dolje s vrha ekrana.
2. Dodirnite Postavke > Pristupačnost.
3. Uključite prekidač Skriveni titlovi .
4. Promijenite bilo koju postavku Znakova za Boju znakova, Neprozirnost znakova, Veličinu

znakovaili Font.

5. Promijenite bilo koju postavku Pozadine titlova za Boju pozadine titlovaili Neprozirnost pozadine

titlova.

Nakon što promijenite neku od postavki znakova ili postavki pozadine titlova, promjene možete vidjeti u
prozoru Pregled.