Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Više o ažuriranju softvera uređaja s BlackBerry Link

background image

Više o ažuriranju softvera uređaja s BlackBerry Link

Možda ćete htjeti ažurirati softver uređaja iz nekih od sljedećih razloga:

• Za pristup najnovijim aplikacijama i značajkama
• Za rješavanje tehničkih poteškoća
• Vaš pružatelj usluge zahtjeva da ažurirate softver uređaja

Postavke

Korisnički priručnik

208

background image

Ako je nova verzija softvera uređaja dostupna, na računalu se pojavljuje obavijest pored naziva uređaja u
BlackBerry Link. Možete izabrati automatsko preuzimanje ažuriranja softvera kao i ažuriranja sa
softverom BlackBerry Link .

Podaci i postavke automatski se vraćaju na uređaj kad se dovrši ažuriranje softvera. Ažuriranje softvera
uređaja može trajati do sat vremena. Tijekom tog vremena možete prekinuti vezu između uređaja i
računala.