Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Ažurirajte softver uređaja pomoću BlackBerry Link

background image

Ažurirajte softver uređaja pomoću BlackBerry Link

Prije nego što započnete, pobrinite se da je računalo povezano s Internetom.

1. Na računalu otvorite BlackBerry Link.
2. Povežite svoj uređaj s računalom preko USB kabela.
3. Sa strane prozora za BlackBerry Link kliknite na svoj uređaj.
4. Kliknite Ažuriranja softvera > Traži ažuriranja.
5. Ako je ažuriranje softvera dostupno, kliknite na Instaliraj ažuriranje.

Napomena: Ako želite da ažuriranje softvera bude automatski instalirano kad povežete uređaj s
BlackBerry Link, označite potvrdni okvir

Automatski preuzmi ažuriranja softvera uređaja i za

BlackBerry Link .