Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Vratite svoj uređaj na tvornički zadane postavke pomoću BlackBerry Link

background image

Vratite svoj uređaj na tvornički zadane postavke pomoću BlackBerry Link

Ako vratite svoj uređaj BlackBerry na zadane postavke, BlackBerry Link briše sve podatke i aplikacije
trećih strana s uređaja. Sva IT pravila koja se primjenjuju na vaš uređaj također se brišu. Nakon vraćanja
uređaja na zadane postavke, možete pokrenuti aplikaciju za postavljanje na uređaju kako biste ponovno
započeli s uporabom uređaja.

Prije nego što započnete, trebali biste izraditi sigurnosnu kopiju podataka, tako da imate kopiju podataka
na računalu.

OPREZ: Ne možete zaustaviti postupak vraćanja uređaja na zadane postavke kad se pokrene. Ako
ponovo postavljate uređaj, postupak se nastavlja poslije ponovnog pokretanja uređaja.

1. Na računalu otvorite BlackBerry Link.
2. Povežite svoj uređaj s računalom preko USB kabela.
3. Sa strane prozora za BlackBerry Link kliknite na svoj uređaj.
4. Učinite nešto od sljedećeg:

• Na računalu koje rabi Windows kliknite na

Izradi sigurnosnu kopiju i vrati. Kliknite na Ponovno

postavljanje na tvorničke postavke.

• Na računalu koje rabi Mac , na vrhu zaslona kliknite na

BlackBerry Link > Preference. Kliknite na

Ponovno učitavanje > Ponovo učitaj.

Postavke

Korisnički priručnik

209