Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Više o pristupu datotekama na daljinu

background image

Više o pristupu datotekama na daljinu

Zamislite da dolazite na sastanak i shvatite da ste potrebni dokument zaboravili na računalu. Pristup
datotekama na daljinu omogućuje vam uporaba aplikacije Upravljanje datotekama na vašem uređaju za
pristup i upravljanje multimedijskim sadržajem i dokumentima na vašem računalu na kojemu je instaliran
BlackBerry Link .

Postavke

Korisnički priručnik

204

background image

Prema zadanim postavkama, uređaji koje dodate na BlackBerry Link mogu pristupiti datotekama u
multimedijskim bibliotekama i bibliotekama dokumenata na vašem računalu dok god su povezani s
jednakim BlackBerry ID koji rabite za BlackBerry Link. Možete isključiti pristup na daljinu za određene
uređaje.

Prikaz uparenih računala

Vaš uređaj BlackBerry može se povezati s do deset računala koristeći BlackBerry Link.

1. Na početnom zaslonu vašeg uređaja s vrha povucite prstom prema dolje.
2. Dodirnite Postavke > Veze uređaja.

Savjet: Kako biste pristupili datotekama na računalu putem mobilne mreže, uključite prekidač Koristi
mobilnu mrežu
.

Za uklanjanje računala s popisa, dodirnite i držite naziv računala. Dodirnite

.

Pristup datotekama pohranjenim na računalu

Ako želite koristiti ovu značajku, aplikacija BlackBerry Link mora biti pokrenuta na vašem računalu i
povezana s vašim BlackBerry ID profilom. Daljinski pristup datotekama prema zadanim se postavkama
uključuje kada dodate novi uređaj u aplikaciju BlackBerry Link. Na vašem računalu možete odabrati mape
kojima želite pristupiti.

1. Povežite svoj uređaj na bežičnu mrežu. Na primjer, na Wi-Fi mrežu.
2. Na početnom zaslonu uređaja povucite prstom prema dolje s vrha zaslona.
3. Dodirnite Postavke > Veze uređaja.
4. Uključite prekidač Dopusti veze .
5. Dodirnite naziv računala kojem želite pristupiti.
6. Za prebacivanje između uparenih računala, u aplikaciji Upravljanje datotekama dodirnite .

Ako je BlackBerry Balance uključen na vašem uređaju, rabite aplikaciju Upravljanje datotekama u
svojem osobnom prostoru.

Savjet: Provjerite postavke svojeg računala ili ga povežite s izvorom napajanja kako biste spriječili
prelazak u stanje mirovanja ili isključenje računala.

Uređivanje i brisanje datoteke

Na uređaju učinite nešto od sljedećeg:

• Ako želite urediti datoteku koja je spremljena na računalu, dodirnite je. Ako vaš uređaj BlackBerry

podržava uređivanje datoteka, dodirnite

.

Ako spremite promjene na zadanu lokaciju,

pokazuje kad BlackBerry Link sinkronizira datoteku i

zapisuje preko izvorne verzije na računalu.

Postavke

Korisnički priručnik

205

background image

• Ako datoteku koja je spremljena na računalu trajno želite izbrisati s uređaja, zadržite na njoj dodir.

Dodirnite

.

Kopiranje datoteke s računala na uređaj

Nakon što datoteku pohranjenu na vašem računalu snimite na vašem uređaju BlackBerry možete ju
pogledati čak i kada nemate pristup internetu.

1. Na uređaju zadržite dodir na datoteci koja je spremljena na računalu.
2. Dodirnite .
3. Pronađite lokaciju na koju datoteku želite spremiti. Na primjer, na multimedijsku karticu.
4. Dodirnite Zalijepi.

Ako BlackBerry Link sinkronizira datoteke s uređaja i računala, možda će na vašem računalu biti dvije
verzije iste datoteke (izvorna datoteka i verzija koju ste spremili na svojem uređaju). Prije no što datoteku
ažurirate, provjerite jeste li otvorili najnoviju verziju datoteke.