Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Postavite način na koji uređaji s podrškom za Bluetooth pristupaju vašim računima

background image

Postavite način na koji uređaji s podrškom za Bluetooth pristupaju vašim računima

Uređajima s podrškom za Bluetooth koji podržavaju Message Access Profile (MAP) možete dopustiti da
pristupe porukama u računima koji su postavljeni na vašem uređaju BlackBerry. Primjeri uređaja s
podrškom za Bluetooth koji podržavaju MAP uključuju neke komplete za automobil i neke satove.

S nekim kompletima za automobil podrškom za Bluetooth koji podržavaju MAP, možete slati i primati
poruke uporabom glasovnih naredbi. Dodatne informacije o uporabi uređaja s podrškom za Bluetooth,
pogledajte u dokumentaciju koja ide uz uređaj.

1. Na početnom zaslonu povucite prstom prema dolje s vrha ekrana.
2. Dodirnite Postavke > Mreže i veze > Bluetooth > .

• Kako biste promijenili koliko će vremena vaš uređaj pokušavati poslati poruke uređaju s podrškom

za Bluetooth prije isteka vremena na uređaju, prilagodite klizač

Istek preuzimanja poruka.

• Kako biste primili dnevni sažetak s informacijama o danu (primjerice, vrijeme, popis sljedećih

događaja u kalendaru) i broj nepročitanih poruka e-pošte, uključite prekidač

Poruka o današnjem

pregledu.

• Kako biste promijenili kojim računima može pristupiti uređaj s podrškom za Bluetooth, u odjeljku

Računi za pristup porukama uključite ili isključite prekidač pored svakog računa.