Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Rješavanje problema: Bluetooth

background image

Rješavanje problema: Bluetooth
Ne mogu se upariti s Bluetooth uređajem

• Provjerite je li vaš uređaj BlackBerry kompatibilan s Bluetooth uređajem. Dodatne informacije

potražite u dokumentaciji koju ste dobili s Bluetooth uređajem.

• Ako vaš Bluetooth uređaj zahtjeva lozinku, a vi je ne znate, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili

uz Bluetooth uređaj. Ponekad je lozinka postavljena na

0000 dok je ne promijenite. Ako ne znate

lozinku, pokušajte unijeti

0000.

• Ako vaš uređaj BlackBerry ne prepoznaje uređaj s podrškom za Bluetooth s kojim ga želite upariti,

pokušajte uređaj BlackBerry na kraće vrijeme označiti vidljivim. Na početnom zaslonu povucite prstom
prema dolje s vrha ekrana. Dodirnite

Postavke > Mreže i veze > Bluetooth. U padajućem popisu

Vidljivo dodirnite I ili 2 minute. Ako je potrebno, unesite lozinku uređaja BlackBerry . Započnite
postupak uparivanja prema uputama u dokumentaciji isporučenoj s uređajem.

• Ako uređaj s podrškom za Bluetooth koristi bateriju, priključite ga na izvor napajanja i pokušajte

ponovno. Ako je baterija preslaba, uređaj će, ovisno o uređaju, možda raditi, ali ga se neće moći
upariti.

Postavke

Korisnički priručnik

155

background image

• Ako je uključen mobilni Hotspot, provjerite pokušavate li se povezati s uređajem s podrškom za

Bluetooth koji se koristi profilom Handsfree, Serijski priključak ili Osobna mreža.

Neprestano gubim vezu s kompletom za automobil s podrškom za Bluetooth

• Provjerite koristi li vaš komplet za automobil zadnju dostupnu inačicu softvera. Dodatne informacije o

inačici softvera za komplet za automobil potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz njega.

• Premjestite svoj uređaj BlackBerry na drugo mjesto u vozilu ili ga okrenite u drugom smjeru. Lokacija

antene uređaja u odnosu na Bluetooth antenu kompleta za automobil može utjecati na Bluetooth
vezu.