Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Rješavanje problema: Mobilna mreža

background image

Rješavanje problema: Mobilna mreža
Ne mogu se povezati s mobilnom mrežom

Pokušajte sljedeće:

• Provjerite je li isključen način rada u zrakoplovu. Ako je način rada u zrakoplovu uključen, opcija

uključivanja mobilne mreže nije dostupna. Za isključivanje načina rada u zrakoplovu na početnom
zaslonu povucite prstom prema dolje s vrha zaslona. Dodirnite

Postavke. Isključite prekidač Način

rada u zrakoplovu .

• Provjerite je li veza s bežičnom mrežom uključena. Svoju vezu možete provjeriti ako na početnom

zaslonu prstom povučete s vrha zaslona prema dolje. Dodirnite

Postavke > Mreže i veze >

Mobilna mreža. Provjerite je li prekidač Mobilna mreža uključen.

• Provjerite je li vaš uređaj BlackBerry povezan s mrežom davatelja usluga. Ako ste se ručno prebacili s

jedne bežične mreže na drugu, vaš uređaj ostat će povezan s tom bežičnom mrežom dok ponovno ne
odaberete mrežu svojeg davatelja usluga.

• Ako vaš uređaj koristi SIM karticu, provjerite je li ispravno umetnuta u uređaj.
• Ako se vaš uređaj na uobičajen način povezuje s CDMA mrežom i podržava međunarodni roaming,

provjerite je li uređaj u načinu rada za roaming te je li SIM kartica ispravno umetnuta u uređaj.

• Kontaktirajte svojeg davatelja usluge da provjerite je li vaš uređaj sa zaključanom mrežom. Ako je

mreža vašeg uređaja zaključana, to znači da se uređaj može povezati samo na mobilnu mrežu vašeg
trenutačnog davatelja usluga. Zatražite od vašeg davatelja usluga šifru za otključavanje. Dodirnite
Postavke > Zaštita i privatnost > SIM kartica. U odjeljku Mrežno zaključavanje telefona dodirnite
zaključanu stavku. Unesite šifru za otključavanje.

Postavke

Korisnički priručnik

143