Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Provjera bežičnih mreža s kojima se vaš uređaj povezuje

background image

Provjera bežičnih mreža s kojima se vaš uređaj povezuje

Vaš uređaj BlackBerry ne mora se nužno povezati sa svim vrstama mreža koje su ispisane na vašem
uređaju. Vaš uređaj je u mogućnosti povezati se sa svim ispisanim mrežama, ali povezivanje s pojedinom
vrstom mreže ovisi o vašoj tarifi davatelja usluga bežičnog prijenosa podataka. Dodatne informacije o
bežičnim mrežama s kojima se uređaj povezuje potražite u dokumentu

Sigurnosne informacije i

informacije o proizvodu za vaš uređaj.

1. Na početnom zaslonu povucite prstom prema dolje s vrha ekrana.
2. Dodirnite Postavke > Više o.
3. U padajućem popisu Kategorija na vrhu zaslona dodirnite Mreža.

Postavke

Korisnički priručnik

136