Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Rješavanje problema: Wi-Fi

background image

Rješavanje problema: Wi-Fi
Ne mogu se povezati s Wi-Fi mrežom

Započnite provjerom tri opća problema:

• Provjerite jeste li uključili vezu s Wi-Fi mrežom. Na početnom zaslonu prstom povucite s vrha zaslona

prema dolje. Provjerite je li ikona Wi-Fi plave boje.

• Provjerite nalazite li se na području koje je pokriveno Wi-Fi signalom. Ako se povezujete s kućnom

mrežom, provjerite mogu li se na nju priključiti i ostali bežični uređaji. Ako se ni ostali uređaji ne mogu
povezati, možda ćete trebati ponovno podesiti usmjerivač. Ako se povezujete s poslovnom Wi-Fi
mrežom ili hotspotom, obratite se administratoru ili osobi zaduženoj za hotspot.

• Vaša je veza možda istekla. Pokušajte ponovno uspostaviti vezu.
• Ako se Wi-Fi mreža na koju se želite povezati ne prikazuje na Wi-Fi zaslonu s postavkama, možda je

skrivena. Ako znate naziv mreže, pokušajte se ručno povezati s Wi-Fi mrežom.

• Provjerite je li način rada Mobilni Hotspot isključen. Ako je uključen način rada Mobilni Hotspot, vaš se

uređaj ne može povezati s Wi-Fi mrežom.

Postavke

Korisnički priručnik

147

background image

Ako nijedan od gore navedenih prijedloga ne riješi problem u povezivanju, pokušajte sa sljedećim
naprednim mogućnostima rješavanja problema:

• Provjerite je li vrijeme postavljeno na uređaju BlackBerry sinkronizirano s mrežnim vremenom. Ako se

vremena razlikuju, to bi moglo spriječiti uređaj da se poveže s mrežom (primjerice, ako za povezivanje
s mrežom morate imati certifikat na svom uređaju, a uređaj ima datum isteka).

• Ako ste se ručno povezali s Wi-Fi mrežom, pokušajte se povezati s drugom Wi-Fi mrežom.
• Ako je vaš račun e-pošte poslovni račun, vaš uređaj može priječiti povezivanje s određenim bežičnim

priključnim točkama. Više informacija zatražite od administratora.

Još uvijek niste povezani? U redu, pokušajte sljedeće:

• Provjerite jesu li ispravne postavke za Wi-Fi mrežu. Kako biste saznali koje postavke treba rabiti, za

kućnu mrežu pročitajte upute koje su isporučene uz usmjerivač; za poslovnu Wi-Fi mrežu obratite se
administratoru; za javni hotspot pročitajte upute za hotspot ili se obratite osobi zaduženoj za hotspot i
zatražite upute za povezivanje.

• Ako rabite postavku

Pritisni gumb WPS na usmjerivaču u Wi-Fi Protected Setup, provjerite da Wi-Fi

usmjerivač rabi Wi-Fi Protected Setupi da je postavljen na slanje profila. Provjerite ne pokušava li se
istodobno povezati neki drugi uređaj te nema li unutar dometa više od jednog Wi-Fi usmjerivača koji
šalje svoj profil. Dodatne informacije potražite u uputama koje su isporučene uz vaš usmjerivač.

• Ako za povezivanje s Wi-Fi mrežom koristite PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST ili EAP-TTLS, provjerite

jeste li instalirali korijenski certifikat za poslužitelja izdavatelja certifikata koji je kreirao certifikat za
poslužitelja za provjeru autentičnosti. Prije povezivanja s mrežom potrebno je instalirati korijenski
certifikat na uređaj. Dodatne informacije zatražite od svojeg administratora.

• Ako za povezivanje s Wi-Fi mrežom koristite EAP-TLS, provjerite jeste li na uređaj instalirali svoj

certifikat za provjeru autentičnosti. Prije povezivanja s mrežom potrebno je instalirati certifikat za
provjeru autentičnosti na uređaj. Dodatne informacije zatražite od svojeg administratora.

• Ako morate kontaktirati službu podrške, dijagnostičkim informacijama možete pristupiti dodirom

na zaslonu postavki za

Wi-Fi . Za kopiranje dnevničkih zapisa za slanje korisničkoj službi, u

padajućem izborniku

Dijagnostičke informacije dodirnite Zapisi. Dodirnite Kopiraj zapise.