Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Ikone obavijesti

background image

Ikone obavijesti

Ikone obavijesti pokazuju vam da imate nove ili neotvorene stavke u svojim računima u BlackBerry Hub.
Kada imate novu stavku,

pokazatelj prikazuje se na ikoni obavijesti. Možete virnuti u svoje obavijesti

povlačenjem prsta prema gore s dna ekrana bilo gdje na uređaju BlackBerry .

Ikona

Opis

Poruka e-pošte

Tekstna poruka

BBM poruka

Postavljanje i osnovne informacije

Korisnički priručnik

14

background image

Ikona

Opis

Facebook poruka

Twitter poruka

LinkedIn poruka

Telefonski poziv

Poruka glasovne pošte

Poruke obavijesti iz aplikacija i usluga kao što je BlackBerry World