Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Postavljanje uređaja

background image

Postavljanje uređaja

Kako biste postavili svoj uređaj s BlackBerry 10 potrebna vam je micro SIM kartica. Ako nemate SIM
karticu ili nemate odgovarajuću vrstu SIM kartice, kontaktirajte davatelja usluge.

Ako želite više prostora za pohranu slika, videozapisa, glazbe i dokumenata, umetnite multimedijsku
karticu (microSD karticu).

Kad budete spremni, otvorite aplikaciju Postavljanje. Ova aplikacija pomaže vam prenijeti sadržaj iz
starog uređaja i dodati svoje račune za e-poštu, BBM, izravnu razmjenu poruka i društvene mreže.

Umetanje SIM kartice

OPREZ: Za vaš uređaj BlackBerry potrebna je micro SIM kartica. Kako biste izbjegli moguća oštećenja,
nemojte u uređaj umetati adapter za SIM kartice.

Ovisno o pružatelju usluga i mjestu kupnje uređaja BlackBerry , SIM kartica možda je već umetnuta.

1. Kako biste uklonili stražnji poklopac, podignite donji dio poklopca.

OPREZ: Kako ne biste oštetili površinu, pripazite da snažno ne savijete poklopac.

2. Metalne kontakte okrenite od sebe i umetnite micro SIM karticu u utor na dnu kao što je prikazano.

Postavljanje i osnovne informacije

Korisnički priručnik

16

background image

Kako biste uklonili SIM karticu, najprije uklonite bateriju. Kažiprstom pogurajte SIM karticu prema otvoru
za bateriju. U potpunosti izvucite SIM karticu kažiprstom i palcem ili pritiskom palca na vrh SIM kartice.

Umetanje multimedijske kartice

1. Kako biste uklonili stražnji poklopac, podignite donji dio poklopca.

Postavljanje i osnovne informacije

Korisnički priručnik

17

background image

OPREZ: Kako ne biste oštetili površinu, pripazite da snažno ne savijete poklopac.

2. Metalne kontakte okrenite od sebe i umetnite multimedijsku karticu u gornji utor.

Umetanje ili uklanjanje baterije

Prije početka uporabe uređaja BlackBerry potrebno je napuniti bateriju. Baterija koju ste dobili u kutiji s
uređajem nije u potpunosti napunjena.

1. Za skidanje stražnjeg poklopca, podignite donji dio poklopca.

Postavljanje i osnovne informacije

Korisnički priručnik

18

background image

OPREZ: Kako ne biste oštetili površinu, pripazite da snažno ne savijete poklopac.

2. Učinite nešto od sljedećeg:

• Kako biste umetnuli bateriju, poravnajte kontakte.

• Kako biste uklonili bateriju, podignite i izvucite bateriju s kraja suprotnog od kontakata baterije.

Postavite svoj uređaj pomoću aplikacije Postavljanje

Savjet: Potrebna je mrežna veza za neke značajke unutar aplikacije Postavljanje.

Aplikaciju Postavljanje možete upotrijebiti za sljedeće:

• Saznajte o novim značajkama i pregledajte vodiče da naučite o pokretima i tipkama
• Dodavanje računa e-pošte, BBM, izravnih poruka i društvenih mreža
• Saznajte kako prenijeti sadržaj sa starog uređaja
• Prilagodite zvukove i obavijesti

Postavljanje i osnovne informacije

Korisnički priručnik

19

background image

• Postavite lozinku za uređaj
• Postavite opcije plaćanja za kupovine iz trgovine BlackBerry World
• Prilagodite postavke uređaja

Aplikacija Postavljanje traži od vas da se prijavite s postojećim BlackBerry ID te vam dopušta kreiranje
novog. Ako niste sigurni imate li već BlackBerry ID, posjetite na svojem računalu

www.blackberry.com/

blackberryid

.

Kako biste otvorili aplikaciju Postavljanje, dodirnite na početnom zaslonu

.