Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Uporaba pokreta

background image

Uporaba pokreta

Odvojite trenutak i saznajte kako se kretati uređajem BlackBerry pomoću ovih pokreta na dodirnom
zaslonu.

Premještanje na početnom zaslonu

Kako biste upoznali početni zaslon, pokušajte koristiti sljedeće pokrete.

1. Za povratak na početni zaslon u bilo koje vrijeme, povucite s dna zaslona prema gore.

2. Kako biste provjerili poruke u BlackBerry Hub, povucite prstom slijeva nadesno.

Postavljanje i osnovne informacije

Korisnički priručnik

20

background image

3. Kako biste pregledali otvorene aplikacije (ako ih ima), povucite prstom zdesna nalijevo. Kako biste

pregledali sve aplikacije, nastavite povlačiti prstom zdesna nalijevo.

Virnite u BlackBerry Hub

Kako biste vidjeli poruke možete virnuti u BlackBerry Hubili ga otvoriti s bilo kojeg mjesta na uređaju
BlackBerry .

S donjeg dijela ekrana samo kratko povucite prstom prema gore i desno.

Postavljanje i osnovne informacije

Korisnički priručnik

21

background image

Savjet: Držite prst na zaslonu dok virnete u BlackBerry Hub. Za vraćanje na ono što ste radili, povucite
prstom natrag dolje.

Prikazivanje izbornika

U izbornicima možete pronaći dodatne značajke, opcije i pomoć.

Učinite jedno od sljedećeg:

• Za prikazivanje dodatnih radnji koje možete izvesti u aplikaciji, dodirnite ili .

• Za prikaz radnji za određenu stavku kao što je pjesma ili slika, dodirnite i držite stavku.

Savjet: Za prikaz naziva ikona koje se pojavljuju na desnoj strani zaslona, dodirnite i držite ikonu.
Pomaknite prst s ikone kako je ne biste odabrali.

• Za pronalazak postavki i pomoći za aplikaciju, prstom povucite prema dolje s vrha zaslona.
• Kako biste pronašli postavke uređaja, na početnom zaslonu prstom povucite prema dolje s vrha

zaslona.

Postavljanje i osnovne informacije

Korisnički priručnik

22

background image

Napomena: Kako biste u aplikaciji pronašli postavke uređaja, povucite dvama prstima prema dolje s
vrha zaslona.


Pomicanje po stavkama

Povucite prstom za pomicanje po popisu, pomicanje kroz internetsku stranicu ili za kretanje između slika.

Učinite nešto od sljedećeg:

• Za pomicanje kroz stavke povlačite prstom gore ili dolje.

Postavljanje i osnovne informacije

Korisnički priručnik

23

background image

• Za prebacivanje između BlackBerry Hub i aplikacija, povucite prstom ulijevo ili udesno.

Korištenje klizača

Ako je klizač prikazan na ekranu, možete ga koristiti za pregled napretka datoteke kao što je pjesma ili
videosnimka ili za pomicanje kroz stranice e-knjige.

Povucite pokazivač na klizaču.

Postavljanje i osnovne informacije

Korisnički priručnik

24

background image

Odabir stavki

Učinite jedno od sljedećeg:

• Za odabir stavke jednostavno ju dodirnite. Ako se stavka može otvoriti, otvara se.
• Za označavanje stavke bez otvaranja, dodirnite i držite stavku.
• Za označavanje više stavki, kao što su slike ili pjesme koje želite podijeliti, dodirnite i držite jednu

stavku. Dodirnite

i dodirnite više stavki. Ponovno dodirnite da uklonite stavku.

Povećavanje ili smanjivanje prikaza zaslona

Ako želite vidjeti sliku s više detalja ili ako su vam slova koja čitate premala, možete povećati zaslon
približavanjem prikaza. Kako biste vidjeli više na zaslonu, udaljite prikaz.

Učinite nešto od sljedećeg:

• Razdvojite prste kako biste približili prikaz.

Postavljanje i osnovne informacije

Korisnički priručnik

25

background image

• Spojite prste kako biste udaljili prikaz.