Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Pravna napomena

background image

Pravna napomena

©

2015 BlackBerry. Sva prava pridržana. BlackBerry

®

i srodni zaštitni znakovi, nazivi i logotipi vlasništvo

su tvrtke BlackBerry Limited i registrirani su i/ili se koriste u SAD-u i u drugim državama širom svijeta.

Adobe i Flash su zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems Incorporated. Android, Gmaili YouTube su
zaštitni znakovi tvrtke Google Inc. Apple, iCal, iPhone i Mac su zaštitni znaci tvrtke Apple Inc. Bluetooth
je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG. Box je zaštitni znak tvrtke Box, Inc. DLNA Certified je zaštitni znak
tvrtke Digital Living Network Alliance. Evernote je zaštitni znak tvrtke Evernote Corporation. Facebook je
zaštitni znak tvrtke Facebook, Inc. GSM je trgovački znak udruženja GSM MOU Association. HDMI je
zaštitni znak tvrtke HDMI Licensing, LLC. IBM Notes i IBM Notes Traveler su zaštitni znakovi tvrtke
International Business Machines Corporation. joyn is a trademark of GSMA. LinkedIn je zaštitni znak
tvrtke LinkedIn Corporation. Microsoft, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPointi Windows su zaštitni
znakovi tvrtke Microsoft Corporation. Porsche Design je zaštitni znak tvrtke Dr. Ing. H.C.F. Porsche
Aktiengesellschaft. QR Code je zaštitni znak tvrtke DENSO WAVE INCORPORATED u Japanu i ostalim
državama. Sina Weibo je zaštitni znak tvrtke Beijing Sina Internet Information Service Co. Ltd. Sorenson
Spark je zaštitni znak tvrtke Sorenson Media, Inc. Twitter je zaštitni znak tvrtke Twitter, Inc. Miracast, Wi-
Fii Wi-Fi Protected Setup su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance. Cisco WebEx i WebEx su trgovačke
oznake tvrtke Cisco Systems, Inc. i/ili njezinih pridruženih tvrtki u SAD-u i određenim drugim zemljama.
Svi ostali zaštitni znakovi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.

Ova dokumentacija uključujući svu dokumentaciju ovdje navedenu pozivanjem, kao što je dokumentacija
koja je priložena ili dostupna na BlackBerry web-mjestu, pružena je i dostupna "KAKO JEST" i "U
OBLIKU U KOJEM JE DOSTUPNA" te bez bilo kakvih uvjeta, odobrenja, jamstava i zastupanja tvrtke
BlackBerry Limited i njenih pridruženih tvrtki ("BlackBerry"), a tvrtka BlackBerry ne preuzima nikakvu
odgovornost za bilo kakve tipografske, tehničke i druge netočnosti, pogreške ili propuste u ovoj
dokumentaciji. Kako bi se zaštitilo vlasništvo tvrtke BlackBerry i povjerljivi podaci i/ili poslovne tajne, neki
aspekti BlackBerry tehnologije u ovom dokumentu mogu biti opisani općim terminima. BlackBerry
pridržava pravo na povremenu izmjenu podataka koji se nalaze u ovom dokumentu; no, BlackBerry se
ne obavezuje na unošenje izmjena, ažuriranja, poboljšanja ili osiguravanje drugih dodataka ovom
dokumentu pravovremeno ili bilo kada.

Ova dokumentacija može sadržati reference izvora informacija, hardvera ili softvera, proizvoda ili usluga
treće strane, uključujući komponente i sadržaj poput sadržaja zaštićenog autorskim pravima i/ili web-
stranice treće strane (pod zajedničkim nazivom "proizvodi i usluge treće strane"). BlackBerry ne upravlja
niti je odgovoran za proizvode i usluge treće strane, bez ograničenja uključujući sadržaj, točnost,
sukladnost autorskim pravima, kompatibilnost, performanse, pouzdanost, zakonitost, doličnost, veze ili
bilo koji drugi aspekt proizvoda i usluga treće strane. Uključivanje reference proizvoda i usluga treće
strane u ovu dokumentaciju ne podrazumijeva promicanje treće strane ili proizvoda i usluga treće strane
od strane tvrtke BlackBerry na bilo koji način.

OSIM DO MJERE KOJA JE IZRIČITO ZABRANJENA PRIMENJIVIM ZAKONOM U VAŠOJ JURISDIKCIJI,
NA OVAJ SE NAČIN ISKLJUČUJU SVI UVJETI, PODRŠKA, JAMSTVA I IZJAVE, IZRIČITE ILI

Pravna napomena

Korisnički priručnik

291

background image

IMPLICIRANE, ŠTO, BEZ OGRANIČENJA OBUHVAĆA, SVE UVJETE, PODRŠKU, JAMSTVA, IZJAVE I
JAMSTVA O TRAJNOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI UPOTREBU, PRIKLADNOSTI ZA
PRODAJU, KVALITETE ZA PRODAJU, NEKRŠENJE, ZADOVOLJAVAJUĆU KVALITETU ILI NASLOV,
KOJE PROIZILAZE IZ STATUTA, OBIČAJA, POSLOVNOG POSTUPKA ILI TRGOVINE ILI ONIH KOJI SU
U VEZI S DOKUMENTACIJOM I NJENOM UPOTREBOM, S PERFORMANSAMA SOFTVERA,
HARDVERA I USLUGA ILI NJIHOVIM NEDOSTATKOM I PROIZVODIMA I USLUGAMA TREĆIH STRANA
KOJI SU OVDJE NAVEDENI. MOŽETE IMATI I DRUGA PRAVA KOJA OVISE O DRŽAVI ILI POKRAJINI.
NEKE JURISDIKCIJE MOŽDA NE DOPUŠTAJU ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČENJE IMPLICIRANIH
JAMSTAVA I UVJETA. DO MJERE KOJU DOPUŠTA ZAKON, SVA IMPLICIRANA JAMSTVA ILI UVJETI
POVEZANI S DOKUMENTACIJOM, DO MJERE DA SE NE MOGU ISKLJUČITI KAO ŠTO JE NAVEDENO
IZNAD, ALI SE MOGU OGRANIČITI, NA OVAJ NAČIN OGRANIČAVAJU SE NA DEVEDESET (90) DANA
OD DATUMA PRVE NABAVE DOKUMENTACIJE ILI PROIZVODA KOJI PREDSTAVLJA PREDMET
ZAHTJEVA.

DO MAKSIMALNOG ZAKONOM DOPUŠTENOG STUPNJA U VAŠOJ JURISDIKCIJI, NI U KOJEM
SLUČAJU BLACKBERRY NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KOJU VRSTU ŠTETE KOJA SE ODNOSI
NA OVU DOKUMENTACIJU ILI NJENU PRIMJENU, NITI ZA USPJEŠNU ILI NEUSPJEŠNU IZVEDBU
BILO KOJEG SOFTVERA, HARDVERA, USLUGE ILI PROIZVODA I USLUGA TREĆE STRANE KOJI SU
OVDJE NAVEDENI, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA SLJEDEĆE ŠTETE: IZRAVNE, POSLJEDIČNE,
PRIMJERNE, SLUČAJNE, NEIZRAVNE, POSEBNE, KAZNENE ILI POOŠTRENE MJERE ODŠTETE,
ODŠTETU ZA GUBITAK DOBITI ILI PRIHODA, NEUSPJELU REALIZACIJU OČEKIVANE UŠTEDE,
PREKID POSLOVANJA, GUBITAK POSLOVNIH INFORMACIJA, GUBITAK POSLOVNE MOGUĆNOSTI
ILI PROMJENU ILI GUBITAK PODATAKA, NEUSPJELO SLANJE ILI PRIMANJE PODATAKA,
PROBLEME POVEZANE S BILO KOJOM APLIKACIJOM KOJA SE KORISTI S BLACKBERRY
PROIZVODIMA I USLUGAMA, TROŠKOVE PREKIDA RADA, NEMOGUĆNOST KORIŠTENJA
BLACKBERRY PROIZVODA ILI USLUGA ILI BILO KOJEG NJIHOVOG DIJELA ILI BILO KOJE USLUGE
PRIJENOSA PODATAKA, TROŠKOVE ZAMJENSKIH PROIZVODA, TROŠKOVE POKRIĆA, SREDSTAVA
ILI USLUGA TROŠKOVE KAPITALA ILI DRUGIH SLIČNIH NOVČANIH GUBITAKA, BEZ OBZIRA JESU LI
TAKVE ŠTETE BILE PREDVIĐENE ILI NE, TE ČAK I AKO JE TVRTKA BLACKBERRY BILA
OBAVIJEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

DO MAKSIMALNOG ZAKONOM DOPUŠTENOG STUPNJA U VAŠOJ JURISDIKCIJI, BLACKBERRY
PREMA VAMA NEĆE IMATI NIKAKVE DRUGE OBAVEZE, DUŽNOSTI ILI ODGOVORNOSTI U
UGOVORU, DELIKTU ILI NA DRUGI NAČIN, UKLJUČUJUĆI BILO KAKVU ODGOVORNOST ZA NEMAR
ILI STROGU ODGOVORNOST.

OVDJE NAVEDENA OGRANIČENJA, ISKLJUČIVANJA I ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI
PRIMJENJUJU SE: (A) BEZ OBZIRA NA NAČIN DJELOVANJA, ZAHTJEV ILI VAŠU AKCIJU,
UKLJUČUJUĆI (ALI BEZ OGRANIČENJA NA) KRŠENJE UGOVORA, NEMAR, DELIKT, STROGU
ODGOVORNOST ILI BILO KAKVU DRUGU ZAKONSKU TEORIJU I VRIJEDE BEZ OBZIRA NA
TEMELJNO KRŠENJE ILI KRŠENJA ILI NEUSPJEH OSNOVNE SVRHE OVOG UGOVORA ILI BILO
KOJEG PRAVNOG LIJEKA KOJI JE U NJEMU NAVEDEN; I (B) NA BLACKBERRY I SRODNE TVRTKE,
NJIHOVE PRAVNE NASLJEDNIKE, OPUNOMOĆENIKE, ZASTUPNIKE, DOBAVLJAČE (UKLJUČUJUĆI

Pravna napomena

Korisnički priručnik

292

background image

DAVATELJE USLUGA EMITIRANJA) I NJIHOVE DIREKTORE, ZAPOSLENIKE I NEZAVISNE
PODUGOVARAČE.

UZ GORE NAVEDENA OGRANIČENJA I ISKLJUČENJA, NI U KOJEM SLUČAJU KOJI DIREKTOR,
ZAPOSLENIK, ZASTUPNIK, DISTRIBUTER, DOBAVLJAČ, NEOVISNI PODUGOVARAČ TVRTKE
BLACKBERRY ILI BILO KOJE PARTNERSKE TVRTKE SNOSITI BILO KAKVU ODGOVORNOST KOJA
PROIZLAZI IZ ILI SE ODNOSI NA OVU DOKUMENTACIJU.

Prije pretplate, instalacije ili upotrebe bilo kojeg proizvoda ili usluge treće strane, vaša je dužnost
osigurati podršku svog davatelja usluga emitiranja za sve potrebne značajke. Neki davatelji usluga
emitiranja možda ne nude funkcionalnost pretraživanja Interneta u okviru pretplate na uslugu
BlackBerry

®

Internet Service. Od svog davatelja usluga zatražite informacije o dostupnosti, uvjetima

roaminga, programima usluga i značajkama. Instalacija ili upotreba proizvoda i usluga treće strane s
proizvodima i uslugama tvrtke BlackBerry može zahtijevati jedan ili više patenata, trgovačkih znakova,
autorskih prava ili drugih licenci kako bi se izbjeglo kršenje prava treće strane. Isključivo ste vi odgovorni
za određivanje hoćete li koristiti proizvode i usluge treće strane te jesu li za to potrebne kakve licence
treće strane. Ako su takve licence potrebne, sami ste ih dužni pribaviti. Zabranjena je instalacija ili
upotreba proizvoda i usluga treće strane dok se ne pribave sve potrebne licence. Svi proizvodi i usluge
treće strane koji se daju uz proizvode i usluge tvrtke BlackBerry vama se pružaju kao pogodnost i daju
se "KAKO JESU", bez ikakvih izričitih ili impliciranih uvjeta, podržavanja, jamstava i predstavljanja od
strane tvrtke BlackBerry i BlackBerry ne preuzima nikakvu odgovornost za iste. Vaša upotreba proizvoda
i usluga treće strane podložna je vašoj suglasnosti s uvjetima zasebnih licenci i ostalih srodnih ugovora s
trećim stranama, osim u onim dijelovima u kojima je takva upotreba pokrivena licencom ili drugim
ugovorom s tvrtkom BlackBerry.

Uvjeti upotrebe bilo kojeg BlackBerry proizvoda ili usluge navedeni su u zasebnoj licenci ili ugovoru s
tvrtkom BlackBerry. NIJEDAN DIO OVE DOKUMENTACIJE NEMA ZA SVRHU NADOMJESTITI BILO
KOJI PISANI UGOVOR ILI JAMSTVO TVRTKE BLACKBERRY ZA BILO KOJI BLACKBERRY PROIZVOD
ILI USLUGU OSIM OVE DOKUMENTACIJE.

Podaci prikazani u ovim uputama odnose se na sljedeće modele pametnih telefona:

RGE111LW

RGF111LW

BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Kanada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road

Pravna napomena

Korisnički priručnik

293

background image

Slough, Berkshire SL1 3XE
Ujedinjeno Kraljevstvo

Objavljeno u Kanadi

Pravna napomena

Korisnički priručnik

294