Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Dodavanje unosa u aplikaciju Remember

background image

Dodavanje unosa u aplikaciju Remember

Kada dodajete unos u BlackBerry Remember, u većini slučajeva možete birati između napomene ili
zadatka. Zadatak uključuje označavanje potvrdnog okvira i opciju dodavanja vremena isteka ili
podsjetnika. Kad stvorite novi zadatak, on se također pojavljuje u aplikaciji Kalendar. Ako dodajete unos
u mapu koja se sinkronizira s jednim od vaših računa, možda nećete moći birati je li unos bilješka ili
zadatak.

1. Dodirnite Napomene ili Zadaci.
2. Dodirnite .
3. Upišite podatke za unos kao što su naslov, napomene i vrijeme isteka.
4. Dodirnite Spremi.

Dodavanje datuma valjanosti i vremena podsjetnika zadatku

Kada dodate datum valjanosti zadatku u BlackBerry Remember, vaš uređaj BlackBerry dodaje unos u
aplikaciju Kalendar. Kako biste primili podsjetnik, morate dodati određeno vrijeme podsjetnika zadatku.

1. Dok dodajete ili mijenjate zadatak:

• Kako biste dodali datum valjanosti, uključite prekidač

Datum valjanosti . Dodirnite Datum.

Odaberite datum.

• Kako biste dodali vrijeme podsjetnika uključite prekidač

Podsjetnik . Dodirnite Datum. Odaberite

datum i vrijeme podsjetnika.

2. Dodirnite Spremi.

Postavljanje zadatka koji se ponavlja

Kad stvorite ili promijenite zadatak u BlackBerry Remember, možete postaviti da se ponavlja svakog
dana, u određene dane ili vrijeme ili u određenim intervalima.

1. Dok dodajete ili mijenjate zadatak, dodirnite Ponavljanje.
2. Učinite nešto od sljedećeg:

• Kako biste postavili koliko često će se vaš zadatak ponavljati, u padajućem popisu

Ponavljanja

dodirnite opciju.

Produktivnost i posao

Korisnički priručnik

270

background image

• Kako biste postavili kad bi se zadatak trebao završiti, u padajućem popisu

Završetak dodirnite

opciju.

Dodavanje oznaka unosu

Oznake vam pomažu u razvrstavanju unosa. Na primjer, možete dodati oznaku »recept« za bilo koji unos
koji sadržava recepte i tada filtrirati unose prema oznaci.

1. U aplikaciji Remember dodirnite unos.
2. Dodirnite Oznake.
3. Upišite naziv oznake.

Formatiranje teksta u unosu

Ovisno o računu s kojim je povezan unos, možda ćete moći formatirati tekst u kurziv, podebljati slova ili
podcrtati tekst, kreirati popise ili promijeniti veličinu i boju teksta.

1. U aplikaciji Remember dodirnite unos.
2. U polju Dodatne napomene dodirnite .