Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Prikupljanje i organizacija zadataka, bilješki i drugog koristeći se aplikacijom Remember

background image

Prikupljanje i organizacija zadataka, bilješki i drugog koristeći se aplikacijom
Remember

Ako planirate put u Pariz, u aplikaciji Remember možete kreirati mapu naziva »Moj put u Pariz«. Dok
pregledavate Internet na svojem uređaju, u mapu možete poslati internetske stranice koje su povezane s
putom. Ako se sjetite nečega što morate obaviti prije puta, možete dodati stavku u popis zadataka i
dodati datum valjanosti kako ne biste na nju zaboravili. Sve što morate upamtiti o putu nalazi se na
jednom mjestu.

Aplikacija Remember je namijenjena sinkronizaciji računa koje ste dodali na svoj uređaj BlackBerry . Ako
ste na uređaj dodali poslovni račun e-pošte, vaši zadaci, napomene i označene poruke s poslovnog
računa sinkroniziraju su s aplikacijom Remember . Ako ste dodali Evernote račun na svoj uređaj, možete
pristupiti svojim Evernote bilježnicama u aplikaciji Remember i sinkronizirati svoje Remember mape s
Evernote.